Редколегія

До складу редакційної колегії наукового журналу «Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Механіка» входять відомі фахівці – представники наукових шкіл аерогідромеханіки, тепломасопереносу та механіки деформівного твердого тіла ДНУ, провідних наукових установ України і інших країн, а саме:

КОЧУБЕЙ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙОВИЧ - відповідальний редактор
доктор фізико-математичних наук, професор, перший проректор Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара (ДНУ), Україна; 


ГОМАН ОЛЕГ ГАВРИЛОВИЧ - заступник відповідального редактора
доктор фізико-математичних наук, професор, ДНУ , Україна;


КЛИМ ВІКТОРІЯ ЮРІЇВНА - відповідальний секретар
кандидат технічних наук, ДНУ, Україна;

д-р техн. наук, проф.  М. М. Бєляєв, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Україна;
д-р фіз.-мат. наук, Б. О. Блюсс, Інститут геотехнічної механіки ім. М. С. Полякова НАН України, Україна;
д-р техн. наук, член-кор. НАН України, проф. В. С. Гудрамович, Інститут технічної механіки НАН України і НКА України, Україна;
д-р техн. наук, проф.. М. М. Дронь, ДНУ, Україна;
д-р техн. наук, проф. А. П. Дзюба, ДНУ, Україна;
д-р фіз.-мат. наук, проф. В. І. Кузьменко, ДНУ, Україна;
д-р фіз.-мат. наук,  проф. В. В. Лобода, ДНУ, Україна;
д-р фіз.-мат. наук, член-кор. НАН України, проф. М. В. Поляков, ДНУ, Україна;
д-р фіз.-мат. наук,  проф. О. А. Приходько, ДНУ, Україна;
д-р фіз.-мат. наук,  проф. С. О. Смірнов, ДНУ, Україна;
д-р фіз.-мат. наук,  проф. Ю. А. Черняков, ДНУ, Україна;
д-р фіз.-мат. наук,  проф. Ю. Д. Зозуляк, Кошалінський  технічний університет, Польша;
д-р техн. наук, проф. В. В. Можаровський, Гомельський державний університет імені Ф. Скорини, Республіка Бєларусь;
д-р техн. наук, проф. І. Г. Овчинников Саратовський державний технічний університет, Російська Федерація;
Prof., Ph.Dr. Igor Tsukrov, University of New Hampshire, USA

Індексування журналу

Журнал розміщено у наукометричних базах, репозитаріях та пошукових системах:

      


Адреса редколегії: 49050, Україна, Дніпропетровськ, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара (ДНУ), вул. Козакова 18, корп. 14, механіко-математичний факультет, д-р фіз.-мат. наук, проф. Гоман О.Г. 

Телефон: (056) 776-82-05

email: v01_klim@mail.ru

www.dnu.dp.ua


Free counters! Яндекс.Метрика

Лицензия Creative Commons
Це видання має доступ за ліцензією Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.


Open Science in Ukraine - website development