Редколегія

До складу редакційної колегії наукового журналу «Вісник Дніпровського університету. Серія: Механіка» входять відомі фахівці – представники наукових шкіл аерогідромеханіки, тепломасопереносу та механіки деформівного твердого тіла Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, провідних наукових установ України та інших країн, а саме:


ДРЕУС АНДРІЙ ЮЛІЙОВИЧ - відповідальний редактор
доктор технічних наук, професор, ДНУ, Україна;


ГОМАН ОЛЕГ ГАВРИЛОВИЧ - заступник відповідального редактора
доктор фізико-математичних наук, професор, ДНУ, Україна;


КАРПЛЮК ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ - відповідальний секретар
кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, ДНУ, Україна;


д-р техн. наук, проф. М.М. Біляєв, Дніпровський державний університет науки і технологій

чл.-кор. Національної академії наук України (НАНУ), д-р. техн. наук, проф. Б.О. Блюсс, Інститут геотехнічної механіки НАНУ, Дніпро

д-р фіз.-мат. наук, проф. Е.Л. Гарт, ДНУ

д-р фіз.-мат. наук, проф. О.А. Гуржій, Національний технічний університет "Київський політехнічний інститут імені Ігора Сикорського", Київ

д-р фіз.-мат. наук., проф. В.В. Лобода, ДНУ

д-р фіз.-мат. наук, проф. Ю.О. Мельников, Департамент математичних наук, Університет середнього Тенессі, США

чл.-кор. НАНУ, д-р техн. наук, проф. О.В. Пилипенко, Інститут технічної механіки НАНУ і НКАУ, Дніпро

д-р фіз.-мат. наук, с.н.с. Д.О. Редчиць, Інститут транспортних систем і технологій НАНУ, Дніпро

д-р фіз.-мат. наук, с.н.с. Ю.А. Семенов, департамент машинобудування Університський колледж Лондону, Лондон, Великобританія

чл.-кор. НАНУ, д-р фіз.-мат. наук, проф. В.І. Тимошенко, заступник директора з наукової роботи Інституту технічної механіки НАНУ і НКАУ, Дніпро

д-р фіз.-мат. наук, проф. Ю.А.Черняков, ДНУ  

канд. фіз.-мат. наук., проф. І.І. Цукров, Центр передової промисловості імені Джона Олсона Університету Нью-Хемпширу, США

 
Індексування журналу

Журнал розміщено у наукометричних базах, репозитаріях та пошукових системах:

         


Адреса редколегії:  Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, пр. Гагаріна, 72, Дніпро, Україна, 49010.

www.dnu.dp.ua

Гол. редактор д. т. н., проф. Андрій Дреус 

контактна особа

к. фіз.-мат. н., доц. Володимир Карплюк, ДНУ. 

Телефон:(067) 801-97-91 E-mail: vl.karpliuk@ukr.netFree counters! Яндекс.Метрика

Лицензия Creative Commons
Це видання має доступ за ліцензією Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.


Open Science in Ukraine - website development