Редколегія

До складу редакційної колегії наукового журналу «Вісник Дніпровського університету. Серія: Механіка» входять відомі фахівці – представники наукових шкіл аерогідромеханіки, тепломасопереносу та механіки деформівного твердого тіла ДНУ, провідних наукових установ України та інших країн, а саме:


КНИШ ЛЮДМИЛА ІВАНІВНА - відповідальний редактор
доктор технічних наук, професор, ДНУ , Україна;


ГОМАН ОЛЕГ ГАВРИЛОВИЧ - заступник відповідального редактора
доктор фізико-математичних наук, професор, ДНУ , Україна;


КАРПЛЮК ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ - відповідальний секретар
кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, ДНУ, Україна;


чл.-кор. НАНУ, д-р фіз.-мат. наук, проф. Поляков М.В., Ректор ДНУ

чл.-кор. НАНУ, д-р техн. наук, проф. Пилипенко О.В., Директор Інституту технічної механіки НАНУ і НКАУ, Дніпро

чл.-кор. НАНУ, д-р фіз.-мат. наук, проф. Тимошенко В.І., заступник директора з наукової роботи Інституту технічної механіки НАНУ і НКАУ, Дніпро

д-р техн. наук, проф. Біляєв М.М., ДНУЗТ

д-р. техн. наук, проф. Блюсс Б.О., Інститут геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАНУ, Дніпро

д-р фіз.-мат. наук., проф. Лобода В.В., ДНУ

канд. фіз.-мат. наук, с.н.с. Редчиць Д.О., Інститут транспортних систем і технологій НАНУ, Дніпро

д-р фіз.-мат. наук, проф. Черняков Ю.А., ДНУ  

д-р фіз.-мат. наук, с.н.с. Семенов Ю.А., Senior Research Associate. Department Mechanical Engineering University College London, , Великобританія

д-р. н., проф. Цукров І.І., Full Professor, John Olson Advanced Manufacturing Center, University of New Hampshire, США

д-р фіз.-мат. наук, проф. Мельников Ю.О., Full Professor, Department of Mathematical Sciences, Middle Tennessee State University, США

д-р. н.  Книш П.Ю., Research Scientist, DayZeroDiagnostics, Pagliuca Harvard Life Lab, Harvard University, США
Індексування журналу

Журнал розміщено у наукометричних базах, репозитаріях та пошукових системах:

         


Адреса редколегії:  Дніпровський рнаціональний університет імені Олеся Гончара, пр. Гагаріна, 72, Дніпро, Україна, 49000.

Д. т. н., проф. Книш. Л. I., ДНУ. 

Телефон: (099) 00-34-310 E-mail: lknysh@ukr.net

Канд. ф.-м. н. Карплюк В. I., ДНУ. 

Телефон:(067) 801-97-91 E-mail: vl.karpliuk@ukr.net

www.dnu.dp.ua


Free counters! Яндекс.Метрика

Лицензия Creative Commons
Це видання має доступ за ліцензією Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.


Open Science in Ukraine - website development