Том 24, № 5 (2016)

Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Механіка

Науковий журнал "Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Механіка" друкується за рішенням Вченої ради Дніпропетровського національного університету починаючи з 1993 року. Науковий журнал входить до «Переліку фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» (фізико-математичні науки, технічні науки) за спеціальностями 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла та 01.02.05 – механіка рідини, газу та плазми. (Наказ Міністерства науки і освіти України від 13.07.2015 №747). Журнал видається 1 раз на рік.

Тематика та основна спрямованість матеріалів журналу торкаються питань актуальних проблем механіки суцільного середовища: математичного моделювання в задачах гідромеханіки, тепломасопереносу з фазовими перетвореннями, контактних задач механіки деформівного твердого тіла, теоретичних та експериментальних досліджень з механіки руйнування, динаміки складних течій рідини та газу в застосуванні до аерогідромеханіки, технічної механіки, вітроенергетики, біомеханіки, геомеханіки, проектування конструкцій ракетно-космічної техніки.

Для наукових працівників, аспірантів та студентів старших курсів.

Зміст

Статті

ДОСЛІДЖЕННЯ ЦИРКУЛЯЦІЙНОЇ ТЕЧІЇ У КВАДРАТНІЙ ТА ПРЯМОКУТНІЙ КАВЕРНАХ ПРИ МАЛИХ ЧИСЛАХ РЕЙНОЛЬДСА PDF (Russian)
O. O. Kochubey, E. V. Kravec 17-28
УДАРНА ВЗАІМОДІЯ РІДИНИ І ПОХИЛОЇ ПЛАСТИНКИ, ЯКА ЗНАХОДИТЬСЯ НА ЇЇ ВІЛЬНІЙ ПОВЕРХНІ. ВИЗНАЧЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ЗОНИ ВІДРИВУ PDF (Russian)
O. G. Goman, V. A. Katan 28-38
ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ГІДРОДИНАМІКА НА СЛУЖБІ ВІТРОЕНЕРГЕТИКИ PDF (Russian)
S. V. Tarasov, D. A. Redchic, O. B. Polevoy, I. B. Chashina, S. V. Moiseenko 38-48
ПРОНИКНЕННЯ ГАЗУ КРІЗЬ ПОРИСТИЙ МАТЕРІАЛ ЗА ЗМІННОГО ПЕРЕПАДУ ТИСКУ PDF
V. O. Siasiev, I. V. Seleznyeva, O. I. Gubin, N. V. Seleznyeva 48-53
ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОГЕННОГО ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ ГАЗОВИХ ВИКИДІВ ПРИДНІПРОВСЬКОЇ ТЕС PDF (Russian)
N. N. Bilyaev, T. I. Rusakova 53-60
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ Й ТЕОРЕТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗВОРОТНОГО АКУСТИЧНОГО ЗВ’ЯЗКУ В ТЕПЛОТЕХНІЧНИХ ПРОЦЕСАХ PDF
Yu. O. Hichov, A. S. Popova, T. A. Vasilkiv, V. O. Pertsevyi 61-69
РЕВОЛЮЦІЯ У ВЕТРОЕНЕРГЕТИЦІ PDF (Russian)
V. S. Podgurenko 70-81
ТРІЩИНА В АДГЕЗІЙНОМУ ПРОШАРКУ МІЖ ДВОМА П’ЄЗОЕЛЕКТРИЧНИМИ МАТЕРІАЛАМИ PDF
A. J. Knysh, V. V. Loboda 82-91
ПОВНІ БАЗИСИ БІКУБІЧНОГО СКІНЧЕННОГО ЕЛЕМЕНТА PDF (Russian)
J. I. Nikolaenko, S. V. Moiseenko, O. A. Samoylenko 91-99
ФЕНОМЕНОЛОГІЧНА ТЕОРІЯ ПЛАСТИЧНОЇ ПЛИННОСТІ НА ПОЛИЧЦІ ПЛИННОСТІ PDF (Russian)
R. R. Labibov, Yu. A. Chernyakov 99-107
ДИФФУЗIЯ КОМПОНЕНТIВ ЕЛЕКТРОЛIТА, УТВОРЮВАННЯ ПОДВIЙНОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО ШАРУ ТА СТIЙКIСТЬ ПРОЦЕСУ PDF (Russian)
V. I. Eliseev, Yu. P. Sovit 108-115
ПОРІВНЯННЯ СПОСОБІВ АПРОКСИМАЦІЇ КРИВИХ В’ЯЗКО-КРИХКОГО ПЕРЕХОДУ, ВИЗНАЧЕНИХ З УДАРНИХ ВИПРОБУВАНЬ ШАРПІ PDF
A. V. Kravchuk, E. A. Kondryakov, A. V. Panasenko 116-122Індексування журналу

Журнал розміщено у наукометричних базах, репозитаріях та пошукових системах:

         


Адреса редколегії:  Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, пр. Гагаріна, 72, Дніпро, Україна, 49010.

www.dnu.dp.ua

Гол. редактор д. т. н., проф. Андрій Дреус 

контактна особа

к. фіз.-мат. н., доц. Володимир Карплюк, ДНУ. 

Телефон:(067) 801-97-91 E-mail: vl.karpliuk@ukr.netFree counters! Яндекс.Метрика

Лицензия Creative Commons
Це видання має доступ за ліцензією Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.


Open Science in Ukraine - website development