Том 23, № 5 (2015)

Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Механіка

Науковий журнал "Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Механіка" друкується за рішенням Вченої ради Дніпропетровського національного університету починаючи з 1993 року. Науковий журнал входить до «Переліку фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» (фізико-математичні науки, технічні науки) за спеціальностями 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла та 01.02.05 – механіка рідини, газу та плазми. (Наказ Міністерства науки і освіти України від 13.07.2015 №747). Журнал видається 1 раз на рік.

Тематика та основна спрямованість матеріалів журналу торкаються питань актуальних проблем механіки суцільного середовища: математичного моделювання в задачах гідромеханіки, тепломасопереносу з фазовими перетвореннями, контактних задач механіки деформівного твердого тіла, теоретичних та експериментальних досліджень з механіки руйнування, динаміки складних течій рідини та газу в застосуванні до аерогідромеханіки, технічної механіки, вітроенергетики, біомеханіки, геомеханіки, проектування конструкцій ракетно-космічної техніки.

Для наукових працівників, аспірантів та студентів старших курсів.

Зміст

Статті

Вплив історії навантаження на величину розкриття крайової тріщини в пластинці PDF (Russian)
K. V. Panin 3-8
Температурне поле теплоізольованого по торцях циліндра при конвективному теплообміні на твірних PDF (Russian)
E. A. Makarenkov, A. V. Siasiev 9-14
К питанню про визначення положення зони відриву течії при ударній взаємодії твердого тіла і рідини PDF (Russian)
O. G. Goman, V. A. Katan 15-20
Числове дослідження провітрювання горної виробки PDF (Russian)
T. I. Rusakova, N. N. Belyaev 21-28
Смуга локалізації пластичної деформації з частковим розривом на інтерфейсі між двома матеріалами PDF
Yu. A. Chernyakov, A. Ye. Shevelyova 28-35
Математичне моделювання аварійного забруднення атмосфери у масштабі «COUNTY» PDF (Russian)
N. N. Belyaev, V. I. Nochvay, A. V. Berlov 36-42
Зміна поверхні течії після скінченої в’язкопластичної деформації PDF (Russian)
I. S. Onithenko 42-52
Ударна взаємодія диска та рідини для граничних значень числа Фруда PDF (English)
V. Katan 53-59
До вірогідного опису нестійких рухів механічних систем PDF (Russian)
A. V. Pirogenko, Ye. V. Menkov 59-69
Моделювання процесу очищання шахтних вод в горизонтальних відстійниках PDF (Russian)
N. N. Belyaev, V. A. Kozachina 70-78
Про стійкість шару на півпросторі при пошкодженому контакті матеріалів PDF (Russian)
I. Yu. Gergel 78-85
Міжфазна тріщина з зоною контакту в п’єзоелектричному/п’єзомагнітному біматеріалі PDF
A. A. Grinevich 86-95
Застосування методу граничних елементів до задачі тепломасооміну в процесі росту біологічної тканини PDF (English)
Iu. V. Brazaluk, O. I. Gubin, D. V. Yevdokymov 96-114Індексування журналу

Журнал розміщено у наукометричних базах, репозитаріях та пошукових системах:

         


Адреса редколегії:  Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, пр. Гагаріна, 72, Дніпро, Україна, 49010.

www.dnu.dp.ua

Гол. редактор д. т. н., проф. Андрій Дреус 

контактна особа

к. фіз.-мат. н., доц. Володимир Карплюк, ДНУ. 

Телефон:(067) 801-97-91 E-mail: vl.karpliuk@ukr.netFree counters! Яндекс.Метрика

Лицензия Creative Commons
Це видання має доступ за ліцензією Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.


Open Science in Ukraine - website development