Том 21, № 5 (2013)

Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Механіка

Науковий журнал "Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Механіка" друкується за рішенням Вченої ради Дніпропетровського національного університету починаючи з 1993 року. Науковий журнал входить до «Переліку фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» (фізико-математичні науки, технічні науки) за спеціальностями 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла та 01.02.05 – механіка рідини, газу та плазми. (Наказ Міністерства науки і освіти України від 13.07.2015 №747). Журнал видається 1 раз на рік.

Тематика та основна спрямованість матеріалів журналу торкаються питань актуальних проблем механіки суцільного середовища: математичного моделювання в задачах гідромеханіки, тепломасопереносу з фазовими перетвореннями, контактних задач механіки деформівного твердого тіла, теоретичних та експериментальних досліджень з механіки руйнування, динаміки складних течій рідини та газу в застосуванні до аерогідромеханіки, технічної механіки, вітроенергетики, біомеханіки, геомеханіки, проектування конструкцій ракетно-космічної техніки.

Для наукових працівників, аспірантів та студентів старших курсів.

Доступ до електронної копії видання надається на сайті Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural

Зміст

Статті

Напружено-деформований стан пружної площини з дуговою тріщиною між круговим включенням і матрицею PDF (Russian)
A. Yu. Godes, V. V. Loboda 3-10
Розріз між двома ізотропними різнорідними матеріалами в полі стискальних та зсувних напружень PDF
A. E. Shevelyova 10-18
Комбінований метод оцінки локального вітрового енергопотенціалу з метою підвищення його ефективного використання на теріторії України PDF (English)
Ye. R. Abramovsky, M. M. Lychagin, I. G. Leshchenko, S. V. Tarasov, I. Yu. Kostiukov 19-35
Чисельна реалізація узагальненого методу Блоха-Гіневського PDF (Russian)
Yu. V. Brazoluk, D. V. Evdokimov, N. V. Polyakov 35-51
Аналіз експериментальних і чисельних досліджень вихрових течій в тривимірних кавернах PDF (Russian)
A. A. Kochubey, E. V. Kravec 51-63
Управління вихровою доріжкою Кармана за допомогою плазмових актуаторов PDF (Russian)
D. A. Redchic, O. B. Polevoy, S. V. Moiseenko 63-80
Масообмін в порі сольового осадка на поверхні анода свинцевого акумулятора в процесі розряду PDF (Russian)
V. I. Eliseev 81-86
Частота відриву пузирів від газового пріфурменного об'єму PDF (Russian)
V. I. Eliseev, A. P. Tolstopyat, L. A. Fleyer 86-94
Удосконалення методики розрахунку параметрів гідротранспорту А. Е. Смолдирева PDF (Russian)
E. V. Semenenko, N. A. Nikiforova 94-104
Розрахунок параметрів гідротранспорту при істотному розходженні щільності частинок, що транспортуються PDF (Russian)
E. V. Semenenko, N. A. Nikiforova, L. G. Tatarko 105-112
Моделювання поляризації електрета в умовах теплового релаксування PDF
T. M. Bosenko 113-118
Моделювання забруднення атмосфери на вулицях міст з урахуванням хімічних процесів PDF (Russian)
T. I. Rusakova, N. N. Belyaev, V. I. Karpluk 118-125
Розробка математичних моделей визначення теплофізичних параметрів у вузлах тертя PDF
R. O. Samun 125-134
Ударна взаємодія з нестисловою рідиною наклонної пластини, що плаває на її поверхні, при ударі з обертанням в умовах відриву PDF (Russian)
V. A. Katan 134-146
Моделювання динаміки палива в баках літальних апаратів з урахуванням сітчастих фазороздільників PDF (Russian)
K. V. Gorelova 147-155
Дослідження ефективності застосування екрану для локального захисту об'єкта при міграції хімічно небезпечної речовини в атмосфері PDF (Russian)
N. N. Belyaev, N. V. Rostochilo, A. Yu. Chornaya 155-163
CFD моделювання забруднення атмосфери під час аварії для вирішення задачі моніторінга PDF (English)
E. Gunko 163-168
Чисельне моделювання аероіонного режиму в робочому приміщенні PDF (Russian)
N. N. Belyaev, D. O. Zatynaychenko 168-178
Моделювання процесу забруднення атмосфери при горінні твердого ракетного палива PDF (Russian)
N. N. Belyaev, A. V. Berlov 179-184
Перехідні процеси в канатах зі змінною верхньою межею PDF (Russian)
T. S. Zelenskaya 185-191
Ударна взаємодія нестисливої рідини і вертикальної пластини, плаваючою на її поверхні, в умовах утворення однієї зони відриву та наявності обертання PDF (Russian)
O. G. Goman, V. A. Katan 191-205Індексування журналу

Журнал розміщено у наукометричних базах, репозитаріях та пошукових системах:

         


Адреса редколегії:  Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, пр. Гагаріна, 72, Дніпро, Україна, 49010.

www.dnu.dp.ua

Гол. редактор д. т. н., проф. Андрій Дреус 

контактна особа

к. фіз.-мат. н., доц. Володимир Карплюк, ДНУ. 

Телефон:(067) 801-97-91 E-mail: vl.karpliuk@ukr.netFree counters! Яндекс.Метрика

Лицензия Creative Commons
Це видання має доступ за ліцензією Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.


Open Science in Ukraine - website development