Том 22, № 5 (2014)

Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Механіка

Науковий журнал "Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Механіка" друкується за рішенням Вченої ради Дніпропетровського національного університету починаючи з 1993 року. Науковий журнал входить до «Переліку фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» (фізико-математичні науки, технічні науки) за спеціальностями 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла та 01.02.05 – механіка рідини, газу та плазми. (Наказ Міністерства науки і освіти України від 13.07.2015 №747). Журнал видається 1 раз на рік.

Тематика та основна спрямованість матеріалів журналу торкаються питань актуальних проблем механіки суцільного середовища: математичного моделювання в задачах гідромеханіки, тепломасопереносу з фазовими перетвореннями, контактних задач механіки деформівного твердого тіла, теоретичних та експериментальних досліджень з механіки руйнування, динаміки складних течій рідини та газу в застосуванні до аерогідромеханіки, технічної механіки, вітроенергетики, біомеханіки, геомеханіки, проектування конструкцій ракетно-космічної техніки.

Для наукових працівників, аспірантів та студентів старших курсів.

Доступ до електронної копії видання надається на сайті Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural

Зміст

Статті

Інженерна оптимізація характеристик ортогонального вітродвигуна з гелікоїдальний лопатями PDF (Russian)
E. R. Abramovskiy, V. S. Bogko, N. N. Lichagin, S. V. Tarasov 3-12
Математичне моделювання процесу самозігрівання насипу рослинної сировини PDF (Russian)
V. V. Belyaeva 12-16
Моделювання амплітудно-частотних характеристик коливань системи рідина-пріфурменний газовий обсяг PDF (Russian)
V. I. Eliseev, Yu. P. Sovit, A. P. Tolstopyat, L. A. Fleer 17-25
Дослідження тонкого включення в пластинці PDF (Russian)
I. Yu. Gergel, N. S. Beznosov 26-33
Міжфазна дугова тріщина з навантаженими берегами PDF (Russian)
Yu. Ya. Godes 33-43
Про деформування багатошарового кільця з однорідними і неоднорідними шарами, що чергуються PDF (Russian)
Yu. Ya. Godes, I. B. Kochetkova, O. D. Onoprienko 43-51
Математичне моделювання вертикальних високочастотних і низькочастотних коливань на поверхні рідини PDF (Russian)
O. G. Goman, V. A. Katan 52-58
Динамічна задача про поширення поздовжніх хвиль у стальних канатах для пружного середовища зі змінною границею PDF
T. S. Zelenskaya, A. V. Siasiev 58-62
Про один спосіб визначення положення зони відриву течії при ударному взаємодії твердого тіла і рідини PDF (Russian)
V. A. Katan 63-72
Математичне моделювання задач теплопровідності для тонкостінних елементів конструкцій PDF
R. O. Kirichenko 72-77
Дисипативний розігрів стрижневих елементів конструкцій при високочастотному циклічному деформуванні PDF (Russian)
V. Yu. Klim 78-86
Особливості розрахунку температурних показників фотоелектричного модуля PDF (Russian)
L. I. Knish 87-92
Вплив анізотропії складових матеріалів на напружений стан в околі міжфазної тріщини PDF
O. V. Komarov 92-100
Порівняння течій в'язкої нестисливої рідини в плоскій та тривимірній кавернах без дна над екраном PDF (Russian)
E. V. Kravec 101-107
Теплообмін при випаровуванні потоку в циліндричному пористому каналі PDF (Russian)
A. P. Lukisha 107-114
Неперервне формулювання теорії в'язкопластичності, що враховує мікродеформації PDF (Russian)
I. S. Onishenko, Yu. A. Chernyakov, V. P. Shneyder 115-122
Вплив історії навантаження на величину розкриття тріщини при складному зсуві PDF (Russian)
V. K. Panin 122-126
Дослідження динаміки забруднення атмосферного повітря на вулицях при викидах автотранспорту PDF (Russian)
I. T. Rusakova, N. N. Belyaev, V. I. Karpluk 127-138
Смуга локалізації пластичної деформації на інтерфейсі між двома матеріалами PDF (Russian)
Yu. A. Chernyakov, A. E. Sheveleva 138-146
CFD –моделювання очищення води в горизонтальному відстійнику PDF (English)
M. M. Biliaiev, V. A. Kozachyna 146-151
Чисельне моделювання використання повітряної завіси для зниження забруднення біля будівлі у випадку зовнішнього хімічного вибросу PDF (English)
M. M. Biliaiev, N. V. Rostochilo 151-157
CFD –модель розсіювання аероіонів в приміщеннях PDF (English)
M. M. Biliaiev, D. O. Zatynaychenko 157-162Індексування журналу

Журнал розміщено у наукометричних базах, репозитаріях та пошукових системах:

         


Адреса редколегії:  Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, пр. Гагаріна, 72, Дніпро, Україна, 49010.

www.dnu.dp.ua

Гол. редактор д. т. н., проф. Андрій Дреус 

контактна особа

к. фіз.-мат. н., доц. Володимир Карплюк, ДНУ. 

Телефон:(067) 801-97-91 E-mail: vl.karpliuk@ukr.netFree counters! Яндекс.Метрика

Лицензия Creative Commons
Це видання має доступ за ліцензією Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.


Open Science in Ukraine - website development