ЗОНА ДЕСТРУКЦІЇ В АДГЕЗІЙНОМУ ШАРІ БІЛЯ ВЕРШИНИ МІЖФАЗНОЇ ТРІЩИНИ, ЩО ВИХОДИТЬ З КУТОВОЇ ТОЧКИ ЛАМАНОЇ МЕЖІ ПОДІЛУ

М. В. Дудик, Ю. В. Решітник, В. М. Феньків, Я. І. Щепкіна

Анотація


В умовах плоскої деформації досліджено модель маломасштабної зони передруйнування із зоною деструкції, яка розвивається у з'єднувальному шарі кусково-однорідного тіла з вершини міжфазної тріщини, що виходить з кутової точки ламаної межі поділу двох різних однорідних ізотропних пружних матеріалів. Зону передруйнування подано розташованою на межі поділу лінією розриву переміщення, що складається з двох частин. Прилеглу до вершини тріщини зону деструкції змодельовано відрізком розриву нормального і дотичного переміщень, на якому нормальне і дотичне напруження дорівнюють опору з'єднувального матеріалу відриву і зсуву відповідно, іншу частину зони передруйнування – відрізком розриву нормального переміщення, на якому нормальне напруження дорівнює опору відриву. Припускаючи, що довжина зони деструкції значно менша, ніж довжина всієї зони передруйнування, за допомогою методу Вінера – Хопфа знайдено розв'язок задачі про розрахунок параметрів зони деструкції і напруженодеформованого стану в околі вершини тріщини. Виконано числовий аналіз параметрів зони деструкції. Виявлено їх суттєву залежність від пружних параметрів з'єднаних матеріалів, конфігурації навантаження та кута зламу межі поділу середовищ

Ключові слова


зона передруйнування; зона деструкції; ламана межа поділу; міжфазна тріщина

Повний текст:

PDF

Посилання


Гахов, Ф. Д. Краевые задачи [Текст] / Ф. Д. Гахов. – М.: Наука, 1977. – 640с.

Дудик, М. В. Дослідження напружено-деформованого стану біля кутової точки

межі поділу матеріалів, з якої виходить міжфазна тріщина [Текст] / М. В. Дудик // Вісн.

Терноп. нац. техн. ун-ту. – 2014. – №3 (75) – С.87 – 98.

Дудик, М. В. Комплексна модель зони передруйнування біля вершини міжфазної

тріщини у пружно-пластичному тілі при зсуві [Текст] / М. В. Дудик // Вісн. Дніпр. ун-ту.

Сер.:Механіка. – 2014.– Т. 2. – №7. – Вип.18. – С.87 – 98.

Дудик, М. В. Розвиток зони передруйнування від міжфазної тріщини у кутовій

точці межі розділу двох пружних середовищ [Текст] / М.В. Дудик, Ю.В. Діхтяренко //

Математичні методи та фіз.-мех. поля. – 2011. – Т.54 – №2. – С.103 – 114.

Каминский, А. А. О страгивании трещины, расположенной на границе раздела

упругих сред [Текст] / А.А. Каминский, Л.А. Кипнис // Доп. НАН України. – 2011. – №1. –

С.38 – 43.

Каминский, А. А. Экспериментальное исследование распределения пластических

деформаций в окрестности вершины трещины при статическом нагружении [Текст] /

А. А. Каминский, Г. И. Усикова, Е. А. Дмитриева // Прикл. механика. – 1994. – Т. 30 –

№ 11.– С. 69–75.

Когут, І. С. Визначення розмірів зони передруйнування квазікрихких надрізаних

зразків [Текст] / І. С. Когут, Г. І. Калита // Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 2008. – Т. 44 –

№ 1.– С. 84–87.

Нобл, Б. Применение метода Винера-Хопфа для решения дифференциальных

уравнений в частных производных [Текст] / Б. Нобл. – М.: Изд-во иностр. лит., 1962. – 279с.

Панасюк, В. В. Предельное равновесие хрупких тел с трещинами / В. В. Панасюк.

– К.: Наук. думка, 1968. – 246 с.

Уфлянд, Я. С. Интегральные преобразования в задачах теории упругости [Текст] /

Я. С. Уфлянд. – Л.: Наука, 1967. – 402 с.

Черепанов, Г.П. Механика хрупкого разрушения [Текст] / Г. П. Черепанов. –

М.: Наука, 1974. – 640 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Індексування журналу

Журнал розміщено у наукометричних базах, репозитаріях та пошукових системах:

         


Адреса редколегії:  Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, пр. Гагаріна, 72, Дніпро, Україна, 49010.

www.dnu.dp.ua

Гол. редактор д. т. н., проф. Андрій Дреус 

контактна особа

к. фіз.-мат. н., доц. Володимир Карплюк, ДНУ. 

Телефон:(067) 801-97-91 E-mail: vl.karpliuk@ukr.netFree counters! Яндекс.Метрика

Лицензия Creative Commons
Це видання має доступ за ліцензією Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.


Open Science in Ukraine - website development