ПОРІВНЯННЯ СПОСОБІВ АПРОКСИМАЦІЇ КРИВИХ В’ЯЗКО-КРИХКОГО ПЕРЕХОДУ, ВИЗНАЧЕНИХ З УДАРНИХ ВИПРОБУВАНЬ ШАРПІ

A. V. Kravchuk, E. A. Kondryakov, A. V. Panasenko

Анотація


Випробування зразків Шарпі на ударну в'язкість є один із найбільш простих і недорогих методів визначення механічних властивостей матеріалів. Результатами цих випробувань можна скористатися для оцінки міцності і довговічності великомасштабних конструкцій. Проведено серію ударних випробувань зразків Шарпі з конструкційної вуглецевої сталі 45 в інтервалі температур –50 ÷ +150ºС. Здійснено порівняння способів побудови кривої в’язко-крихкого переходу на основі результатів ударних випробувань зразків Шарпі з модельного матеріалу – конструкційної вуглецевої сталі. Випробування проведено на інструментованому вертикальному копрі, який дозволяє записувати повну діаграму деформування та руйнування зразків. Розглянуто найбільш поширені способи апроксимації залежності ударної в’язкості від температури випробувань за наявності 30, 50, 75 та 100% випадково обраних від загальної кількості експериментальних даних. Здійснено диференціювання кривих апроксимації та отримано значення першої критичної температури для випробуваного матеріалу. Встановлено, що найбільш інформативними та придатними для побудови кривої в’язко-крихкого переходу, визначення критичної температури та її зсуву внаслідок термічного старіння або радіаційного окрихчування є розподіли Тanh, Boltzmann та Dose–Response.

Ключові слова


зразок Шарпі; крива апроксимації; критична температура; ударна в’язкість; сигмоїда

Повний текст:

PDF

Посилання


Горицкий, В.М. Диагностика металлов [Текст]/ В.М. Горицкий. – М.:Металлургиздат, 2004. – 408с.

Кондряков, Е.А. Экспериментальное определение момента зарождения трещины в стандартных образцах Шарпи и образцах с боковыми надрезами [Текст]/ Е.А.Кондряков, А.В.Панасенко, В.В. Харченко // Пробл. прочности. – 2015. – № 2. – C.88–94.

Chaouadi, R. Loading rate effect on ductile crack resistance of steels using precracked Charpy specimens [Теxt] / R. Chaouadi, J.L. Puzzolante // Int. J. Pres. Ves. Pip. – 2008 November. – Vol.85, is.11. – P.752–761.

Tvergaard, V. Effect of material rate sensitivity on failure modes in the Charpy V–notch test [Теxt]/ V. Tvergaard, A. Needleman // J. Mech. Phys. Solids. – 1986. – Vol.34(3):213. – P.41.

Wallin, K. Low–cost J–R curve estimation based on CVN upper shelf energy VTT Manufacturing Technology [Теxt]/ K. Wallin // Fat. Frac. Eng. Mat. Struc. – 2001. – Vol.24, is.8. – P.537–549.

Meifang, Yua Correlations between Charpy V-notch impact energy and fracture toughness of nuclear reactor pressure vessel (RPV) steels [Теxt]/ Yua Meifang, Luo Zhen, Y.J. Chao// Eng. Fract. Mech. – 2015 – Vol.147. – P. 187–202

Инструментированный копер для ударных испытаний: основные элементы, анализ работоспособности [Текст]/ Е.А.Кондряков [и др.] // Надёжность и долговечность машин и сооружений. – 2006. – №27. – С.121–130.

Ландау, Л. Д. Статистическая физика [Текст] Ч.1. Теоретическая физика / Л. Д. Ландау, Е. М. Лифшиц . – М. : Физматлит, 2005. – Т. 5. – 616 с.

Balakrishnan, N. Handbook of the Logistic Distribution [Теxt]/ N. Balakrishnan. – New York: Marcel Dekker, USA, 1992. – Vol. 123 of Statistics: A Series of Textbooks and Monographs.

Bates, D. Nonlinear regression analysis [Теxt]/ D.Bates, D. Watts. – New York: John Wiley and Sons, 1988. – 365 p.

Grossberg, S. Contour enhancement, short–term memory, and consistencies in reverberating neural networks [Теxt]/ S. Grossberg // Studies in Appl. Math. – 1973. – Vol.22. – No.3. – P. 213 – 257.

ПНАЕ Г–7–002–86 Нормы расчёта на прочность оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок [Текст]. – Введ. 08.07.87. – М.:Энергоатомиздат, 1989. – 524 с.

ISO 14556:2015 Steel Charpy V–Notch Pendulum Impact Test – Instrumented Test Method [Теxt]. – Stage 09.11.15. – 20 p.

ГОСТ 9454–78. Металлы. Метод испытания на ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах [Текст]. – Введ. 01.01.79. – М.: Государственный комитет СССР по управлению качеством продукции и стандартам, 1978. – 26 c.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Індексування журналу

Журнал розміщено у наукометричних базах, репозитаріях та пошукових системах:

         


Адреса редколегії:  Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, пр. Гагаріна, 72, Дніпро, Україна, 49010.

www.dnu.dp.ua

Гол. редактор д. т. н., проф. Андрій Дреус 

контактна особа

к. фіз.-мат. н., доц. Володимир Карплюк, ДНУ. 

Телефон:(067) 801-97-91 E-mail: vl.karpliuk@ukr.netFree counters! Яндекс.Метрика

Лицензия Creative Commons
Це видання має доступ за ліцензією Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.


Open Science in Ukraine - website development