РЕВОЛЮЦІЯ У ВЕТРОЕНЕРГЕТИЦІ

V. S. Podgurenko

Анотація


Аналізується процес конструктивного удосконалення вітроенергетичних установок. Сучасні вітроенергетичні станції (ВЕС) створюються як правило із використанням вітротурбін потужності 2-4 МВт. Одинична потужність вітротурбін, яку досягнуто на теперішній час, складає близько 8 МВт, що знаходиться на межі сучасних технічних можливостей монтажних робіт. Таким чином, зростання одиничної потужності вітротурбін на цей час увійшло у протиріччя з використованою класичною схемою відбору енергії вітру, у зв’язку з чим подальший розвиток вітроенергетики бачиться на використанні нових підходів до знімання енергії вітру та у відмові від попередніх конструктивних схем ВЕУ. В якості такого нового підхода до створення вітроенергетичних агрегатів розглянуто принципово нова вітроенергетична установка турбогенераторного типу з прямим приводом розробки академіка Інженерної академії України Миколи Степановича Голубенко. Аналізуються характеристики принципово нової конструктивної схеми – турбогенераторної вітроелектричної установки з прямим приводом, яка вирішує проблему підвищення одиничної потужності до 40–50 МВт. У статті винахід М. С. Голубенко розглянуто як корінний революційний переворот у вітроенергетиці і взагалі в енергетиці, і це досягнення ставиться поряд із значними світовими досягненнями в галузі науки і техніки. Розглянуто також особисті аспекти, які сприяли виникненню винаходів у науці і техніці на прикладі окремих видатних вчених і конструкторів.

Ключові слова


вітроенергетика; вітрова енергетична станція (ВЕС); вітрова енергетична установка (ВЕУ); вітротурбина

Повний текст:

PDF (Russian)

Посилання


Стволинский, Ю.М. Конструкторы надводных кораблей. Документальные рассказы о создателях советского флота. [Текст] / Ю.М. Стволинский. – Л.:Лениздат, 1987. – 270 с.

Резник, Я.Л. Сотворение брони: Документальная повесть [Текст] / Я.Л. Резник. – М.: Воениздат, 1987. – 304 с.

Малишевский, И.Ю. Рассказы о Патоне [Текст] / И.Ю. Малишевский. – К.: Наукова думка, 1984. – 492 с.

Попов, А.П. Зубчатые механизмы с точечным контактом зубьев [Текст] / А.П. Попов. – Николаев: Атолл, Прокопчук Т.Ю., 2010. – 774 с.

Андреев, М. Тайны кладовых подземного царства [Текст] / М. Андреев // Энергия инноваций. – 2005. – №2–3. – С. 81–89.

Даценко, А.В. «Я полечу туда…» Документальная повесть [Текст] / А.В. Даценко. – Харьков: Прапор, 1995. – 271 с.

Голубенко, Н. Турбогенераторные ветроэлектрические установки ТГ–15000 и ТГ–30000 [Текст] / Н. Голубенко // Новини енергетики. – 2016. – №5. – С. 29–35.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Індексування журналу

Журнал розміщено у наукометричних базах, репозитаріях та пошукових системах:

         


Адреса редколегії:  Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, пр. Гагаріна, 72, Дніпро, Україна, 49010.

www.dnu.dp.ua

Гол. редактор д. т. н., проф. Андрій Дреус 

контактна особа

к. фіз.-мат. н., доц. Володимир Карплюк, ДНУ. 

Телефон:(067) 801-97-91 E-mail: vl.karpliuk@ukr.netFree counters! Яндекс.Метрика

Лицензия Creative Commons
Це видання має доступ за ліцензією Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.


Open Science in Ukraine - website development