ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОГЕННОГО ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ ГАЗОВИХ ВИКИДІВ ПРИДНІПРОВСЬКОЇ ТЕС

N. N. Bilyaev, T. I. Rusakova

Анотація


Розроблено методику та програмне забезпечення для проведення числового розрахунку під час дослідження рівня забруднення атмосферного повітря в зоні впливу теплоелектростанції, у результаті діяльності якої в атмосферу потрапляють газоподібні забруднюючі речовини. Показано, що методика дослідження рівня забруднення атмосферного повітря під час функціонування ТЕС заснована на математичній моделі для обчислення концентрації забруднювача (діоксиду азоту), яка враховує процеси хімічної трансформації діоксиду азоту в атмосфері. Продемонстровано, що числова методика ґрунтується на спільному розв’язанні рівнянь конвективно-дифузійного перенесення домішки для кожного забруднювача, який безпосередньо викидає підприємство та який утворюється за рахунок хімічних реакцій у атмосфері. Методику реалізовано із застосуванням неявних різницевих схем. На основі розробленої математичної моделі створено програмне забезпечення, що дозволяє проводити деякі числові експерименти із дослідження рівня забруднення атмосферного повітря викидами теплоелектростанцій. У результаті виконання розрахунків було виділено зони забруднення Придніпровською ТЕС атмосферного повітря діоксидом азоту. Також визначено райони, які зазнають найбільшого забруднення з урахуванням впливу метеорологічних умов. Доведено, що створене програмне забезпечення необхідне для одержання кількісних результатів щодо оцінки рівня концентрації забруднювача в атмосфері для екологічно безпечного функціонування великих промислових об’єктів.

Ключові слова


теплоелектростанція; інтенсивність викиду забруднювача; концентрація забруднюючої речовини; хімічна трансформація; рівняння перенесення домішки; числова модель

Повний текст:

PDF (Russian)

Посилання


Израэль, Ю.А. Экология и контроль состояния природной среды [Текст] / Ю.А. Израэль. – М.: Гидрометеоиздат, 1984. – 560 с.

Марчук, Г.И. Математическое моделирование в проблеме окружающей среды [Текст] / Г.И. Марчук. – М.: Наука, 1982. – 320 c.

Численное моделирование распространения загрязнения в окружающей среде [Текст] / М.З. Згуровский, В.В. Скопецкий, В.К. Хрущ, Н.Н. Беляев. – К.: Наук. думка, 1997. – 368 с.

Уорк, К. Загрязнение воздуха. Источники и контроль [Текст] / К. Уорк, С. Уорнер. – М. Мир, 1980. – 539 с.

Berkowicz, R.А. Simple Model for Urban Background Pollutio [Text] / R. A. Berkowicz, H. Overman // Environmental Monitoring and Assessment. – 2000. – Vol. 65. – Р. 259–267.

Gorle, J.M.R. Dispersion modeling of thermal power plant emissions on stochastic space [Text] / J.M.R. Gorle, N.R. Sambana // Theoretical and Applied Climatology. – 2016 May. – Vol. 124, is. 3. – P. 1119–1131.

Levy, JI Modeling the benefits of power plant emission controls in Massachusetts [Text] / JI Levy, JD Spengler // J. Air Waste Manag Assoc. – 2002 Jan. – 52(1). – Р. 5–18.

Khandakar Md Habib Al Razi Modeling of atmospheric dispersion of mercury from coal - fired power plants in Japan [Text] / Md Habib Al Razi Khandakar, Hiroshi Moritomi // Atmospheric Pollution Research.– 2012 April. – Vol. 3, is. 2. – P. 226–237.

Khamsimak, P. Dispersion Modeling of SO2 Emissions from a Lignite Fired Thermal Power Plant using CALPUFF [Text] / P. Khamsimak, S. Koonaphapdeelert, N. Tippayawong // Energy and Environment Research. – 2012. – Vol. 2, No. 2. – Р. 256–264.

Vairo, T. Atmospheric Emissions from a Fossil Fuel Power Station: Dispersion Modelling and Experimental Comparison [Text] / T. Vairo, F. Curro, S. Scarselli // A publication of The Italian Association of Chemical Engineering. – 2014. – Vol. 36. – Р. 15–28.

Palazzi, E. Analytical modelling of hydrocarbon pool fires: Conservative evaluation of flame temperature and thermal power [Text] / E. Palazzi, B. Fabiano // Process Safety and Environmental Protection. – 2012. – Vol. 90. – P. 121–128.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Індексування журналу

Журнал розміщено у наукометричних базах, репозитаріях та пошукових системах:

         


Адреса редколегії:  Дніпровський рнаціональний університет імені Олеся Гончара, пр. Гагаріна, 72, Дніпро, Україна, 49000.

Д. т. н., проф. Книш. Л. I., ДНУ. 

Телефон: (099) 00-34-310 E-mail: lknysh@ukr.net

Канд. ф.-м. н. Карплюк В. I., ДНУ. 

Телефон:(067) 801-97-91 E-mail: vl.karpliuk@ukr.net

www.dnu.dp.ua


Free counters! Яндекс.Метрика

Лицензия Creative Commons
Це видання має доступ за ліцензією Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.


Open Science in Ukraine - website development