ПРОНИКНЕННЯ ГАЗУ КРІЗЬ ПОРИСТИЙ МАТЕРІАЛ ЗА ЗМІННОГО ПЕРЕПАДУ ТИСКУ

V. O. Siasiev, I. V. Seleznyeva, O. I. Gubin, N. V. Seleznyeva

Анотація


Статтю присвячено дослідженню газопроникності пористих твердих матеріалів. Продемонстровано, що актуальність цього питання обумовлена тим, що багато агрегатів у сучасних умовах функціонують в агресивних середовищах зі значним перепадом тиску, тому необхідно певним чином захистити основний матеріал конструкції. Показано, що для захисту основного матеріалу від дії агресивного середовища його покривають шаром легкого твердого неметалевого матеріалу, який є пористий, при цьому такий захисний шар повинен відповідати визначеним вимогам із газопроникності. Доведено, що експериментальне дослідження
газопроникності досить трудомістке і дороге, тому необхідне теоретичне вивчення цього процесу. Розглянуто задачу проникнення газу крізь пористу тверду стінку із заданими фізичними властивостями, який проникає із одного обмеженого об’єму в інший за зміни перепаду тиску. Задачу розв’язано в безрозмірному вигляді із застосуванням методів скінченних різниць і прогонки. Розроблено алгоритм розрахунку задачі і його програмну реалізацію на мові програмування Delphi. Результати розрахунку наведено у вигляді графіків залежності тиску від часу та координати за товщиною пористої стінки, а також графіків залежності витрат газу від часу.

Ключові слова


пористість; проникнення; газопроникність; рівняння напірної фільтрації; пористе середовище

Повний текст:

PDF

Посилання


Белов, С.В. Пористые металлы в машиностроении [Текст] / C.В. Белов. – М.:Машинострение, 1981. – 247 c.

Калиткин, Н.Н. Численные методы [Текст]/ Н.Н.Калиткин. – М.: Наука, 1978. – 512 c.

Лыков, А.В. Явления переноса в капиллярно-пористых телах [Текст] / А.В.Лыков. – М.: Стройиздат, 1954. – 298 с.

Сясев, В.А. Проникновения газа через пористую стенку в зависимости от физических свойств газа [Текст] / В.А. Сясев, И.В. Селезнёва // Зб. тез V Міжнарод.наук. конф. Приклад. пробл. аерогідромеханіки та тепломасопереносу.– Д., 2014. –С. 128 – 130.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Індексування журналу

Журнал розміщено у наукометричних базах, репозитаріях та пошукових системах:

         


Адреса редколегії:  Дніпровський рнаціональний університет імені Олеся Гончара, пр. Гагаріна, 72, Дніпро, Україна, 49000.

Д. т. н., проф. Книш. Л. I., ДНУ. 

Телефон: (099) 00-34-310 E-mail: lknysh@ukr.net

Канд. ф.-м. н. Карплюк В. I., ДНУ. 

Телефон:(067) 801-97-91 E-mail: vl.karpliuk@ukr.net

www.dnu.dp.ua


Free counters! Яндекс.Метрика

Лицензия Creative Commons
Це видання має доступ за ліцензією Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.


Open Science in Ukraine - website development