УДАРНА ВЗАІМОДІЯ РІДИНИ І ПОХИЛОЇ ПЛАСТИНКИ, ЯКА ЗНАХОДИТЬСЯ НА ЇЇ ВІЛЬНІЙ ПОВЕРХНІ. ВИЗНАЧЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ЗОНИ ВІДРИВУ

O. G. Goman, V. A. Katan

Анотація


Розглянуто задачу про ударну взаємодію рідини та похилої пластинки, розташованої на її вільній поверхні, зведену до крайової змішаної задачі для деякої функції комплексної змінної, пов’язаної з комплексним потенціалом течії, яка виникає в результаті ударної взаємодії. Продемонстровано, що в такій постановці задача має аналітичний розв’язок у вигляді квадратур. Доведено, що одержані при цьому інтеграли у випадку граничних переходів в околі особливих точок – точок стику граничних умов різного типу – є розбіжні і їх слід трактувати в сенсі кінцевої частини за Адамаром. Задачу про визначення положення зони відриву течії у випадку ударної взаємодії похилої пластинки та рідини зведено до розв’язання трансцендентного рівняння відносно координати початкової точки відриву із застосуванням формул Адамара–Манглера для одержаних розбіжних інтегралів. У широкому діапазоні кутів нахилу пластинки до вільної поверхні рідини знайдено положення зон інерційного відриву течії, а також гідродинамічні розподілені та сумарні характеристики пластинки. Автори детально розглянули питання, пов’язані з визначенням положення зони відриву рідини від похилої
пластинки.


Ключові слова


відрив течії; удар; трансцендентне рівняння; формули Адамара – Манглера; похила пластинка

Повний текст:

PDF (Russian)

Посилання


Катан, В.А. Ударное взаимодействие с несжимаемой жидкостью наклонной пластины, плавающей на ее поверхности, при ударе с вращением в условиях отрыва [Текст] / В. А. Катан // Вісн. ДНУ. Сер.: Механіка. – 2013. – № 5 (21). – Вип. 17, т.1. – С. 134 – 146.

Катан, В.А. Моделирование ударного взаимодействия тела и жидкости со свободной поверхностью [Текст] / В.А. Катан // Восточно-европ. журн. передовых технологий. Прикл. механика. – 2014. – №2/7(68). – С. 32 – 36.

Мусхелишвили, Н. И. Некоторые основные задачи математической теории упругости [Текст] / Н. И. Мусхелишвили.  М.: Наука,1966.  707с.

Норкин, М.В. Смешанные задачи гидродинамического удара [Текст] / М.В. Норкин. – Ростов н/Д: Изд-во ЦВВР, 2007. – 136 с.

Гловински, Р. Численное исследование вариационных неравенств [Текст] / Р. Гловински, Ж.-Л. Лионс, Р. Тремольер. – М.: Мир, 1979. – 576 с.

Общая теория аэродинамики больших скоростей [Текст] / под ред. У.Р. Сирса. – М.: Воениздат, 1962. – 300 с.

Адамар, Ж. Задача Коши для линейных уравнений с частными производными гиперболического типа [Текст] / Ж. Адамар. – М.: Наука, 1978. – 352 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Індексування журналу

Журнал розміщено у наукометричних базах, репозитаріях та пошукових системах:

         


Адреса редколегії:  Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, пр. Гагаріна, 72, Дніпро, Україна, 49010.

www.dnu.dp.ua

Гол. редактор д. т. н., проф. Андрій Дреус 

контактна особа

к. фіз.-мат. н., доц. Володимир Карплюк, ДНУ. 

Телефон:(067) 801-97-91 E-mail: vl.karpliuk@ukr.netFree counters! Яндекс.Метрика

Лицензия Creative Commons
Це видання має доступ за ліцензією Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.


Open Science in Ukraine - website development