Моделювання процесу очищання шахтних вод в горизонтальних відстійниках

N. N. Belyaev, V. A. Kozachina

Анотація


Розглянуто побудову числової моделі для оцінки ефективності горизонтального відстійника модифікованої конструкції. В основу моделі покладені рівняння руху ідеальної рідини та рівняння масопереносу. Під час побудови моделі враховано геометричну форму горизонтального відстійника, можливість розміщення в ньому струмененапрямних пластин зі складною геометричною формою, гравітаційне осідання домішки, нерівномірне поле швидкості водного потоку у відстійнику і турбулентну дифузію. Для числового розв'язання моделюючих рівнянь використані різницеві схеми. Числове інтегрування рівняння масопереносу здійснено за допомогою неявної, поперемінно трикутної різницевої схеми; числове інтегрування рівняння для функції струму – за допомогою неявного різницевого методу А.А. Самарського. Для числового інтегрування рівняння переносу завихреності застосовано неявну різницеву схему. Всі використані для побудови числової моделі різницеві схеми дають можливість знаходити шукане значення за допомогою формули «біжучої лічби», що уможливлює просту програмну реалізацію різницевих рівнянь. Числовий розрахунок здійснено на прямокутної різницевій сітці. Для формування виду розрахункової області та виділення її особливостей застосовано метод маркування. Подано результати проведеного обчислювального експерименту з оцінки ефективності роботи відстійника зі струмененапрямними пластинами у водоподаваного і водовідвідного лотків.

Ключові слова


числове моделювання; горизонтальний відстійник; CFD модель

Повний текст:

PDF (Russian)

Посилання


Беляев, Н.Н. Математическое моделирование массопереноса в отстойниках систем водоотведения [Текст] / Н.Н. Беляев, Е.К. Нагорная. – Д.: Нова ідеологія, 2012. – 112 с.

Беляев, Н.Н. К расчету вертикального отстойника на базе CFD модели [Текст] / Н.Н. Беляев, Е.К. Нагорная // Вісн. Нац. ун-ту водного господарства та природокористування. – 2012. – №1 (57). – С. 32-41.

Василенко, О.А. Водовідведення та очистка стічних вод міста. Курсове і дипломне проектування. Приклади та розрахунки: навчальний посібник [Текст] / О.А. Василенко, С.М. Епоян. – К. – Х. – КНУБА, ХНУБА, ТО «Ексклюзив», 2012. – 540 с.

Ласков, Ю.М. Примеры расчетов канализационных сооружений: учеб. пособие для вузов [Текст] / Ю.М. Ласков, Ю.В. Воронов, В.И. Калицун. – М.: Высш. школа, 1981. – 232 с.

Лойцянский, Л. Г. Механика жидкости и газа [Текст] / Л. Г. Лойцянский. – М.: Наука, 1978. – 735 с.

Марчук, Г. И. Математическое моделирование в проблеме окружающей среды [Текст] / Г. И. Марчук. – М.: Наука, 1982. – 320 с.

Пат. № 2438992 RU, МПК B01D 21/00. Горизонтальный отстойник [Текст] / О.С. Кочетов, М.О. Стареева. Опубл. 10.01.2012, бюл. №1.

Численное моделирование распространения загрязнения в окружающей среде [Текст] / М. З. Згуровский, В. В. Скопецкий, В. К. Хрущ, Н. Н. Беляев. – К.: Наук. думка, 1997. – 368 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Індексування журналу

Журнал розміщено у наукометричних базах, репозитаріях та пошукових системах:

         


Адреса редколегії:  Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, пр. Гагаріна, 72, Дніпро, Україна, 49010.

www.dnu.dp.ua

Гол. редактор д. т. н., проф. Андрій Дреус 

контактна особа

к. фіз.-мат. н., доц. Володимир Карплюк, ДНУ. 

Телефон:(067) 801-97-91 E-mail: vl.karpliuk@ukr.netFree counters! Яндекс.Метрика

Лицензия Creative Commons
Це видання має доступ за ліцензією Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.


Open Science in Ukraine - website development