Ударна взаємодія диска та рідини для граничних значень числа Фруда

V. Katan

Анотація


Розв’язано задачу удару диска із нестискуваною рідиною для різних значень числа Фруда. Для розв’язання застосовано метод граничних інтегральних рівнянь (ГІР). Отримане граничне інтегральне рівняння Фредгольма другого роду для малих чисел Фруда зведено до явного аналітичного виразу, що містить інтеграли від повних еліптичних інтегралів. Наведено аналітичний розв’язок задачі удару для малих чисел Фруда. Для іншого граничного випадку удару за великих чисел Фруда значення потенціалу, нормальної та тангенціальної швидкостей отримані за відомою формулою. Зміни значень потенціалу, нормальної та тангенціальної швидкості на поверхні диска та на вільній поверхні наведено графічно. Представлено значення коефіцієнта ударної приєднаної маси для диска за малих чисел Фруда. Отриманий розв’язок можна застосовувати як тестовий для перевірки програм розв’язання задач руху рідини із вільною поверхнею числовими методами.

Ключові слова


ударна взаємодія; число Фруда; імпульсний тиск; коефіцієнт приєднаної маси

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Бенерджи, П. Методы граничных элементов в прикладных науках [Текст] / П. Бенерджи, Р. Баттерфилд. – М.: Мир,1984. – 494 с.

Бреббил, К. Применение метода граничных элементов в технике [Текст] / К. Бреббил, С. Уокер. – М.: Мир,1982. – 248 с.

Метод граничных интегральных уравнений [Текст]/ ред. Т. Круз, Ф. Риццо; пер. с англ. В.М. Вайншельбаума; под ред. Р. В. Гольдштейна. – М.: Мир,1978. – 216 с.

Григолюк, Э. И. Погружение упругих оболочек вращения в жидкости [Текст]/ Э. И. Григолюк, А. Г. Горшков // Итоги науки и техники. Механика деформированного твердого тела. – М., 1977. – Т. 10. – С. 63 – 113.

Янке, Е. Специальные функции [Текст]/ Е. Янке, Ф. Эмде, Ф. Леш. – М.: Наука, 1977. – 344 с.

Кочин, Н. Е. Теоретическая гидромеханика [Текст]/ Н. Е. Кочин, И. А. Кибель, Н. В. Розе. – М.: Гостехиздат,1948. – Ч.1. – 684 с.

Бэтгелар, Дж. Введение в динамику жидкости [Текст]/ Дж. Бэтгелар. – М.: Мир, 1973. –758 с.

Соболев, С.Л. Уравнение математической функции [Текст]/ С. Л.Соболев. – М.: Наука, 1966. – 44 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Індексування журналу

Журнал розміщено у наукометричних базах, репозитаріях та пошукових системах:

         


Адреса редколегії:  Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, пр. Гагаріна, 72, Дніпро, Україна, 49010.

www.dnu.dp.ua

Гол. редактор д. т. н., проф. Андрій Дреус 

контактна особа

к. фіз.-мат. н., доц. Володимир Карплюк, ДНУ. 

Телефон:(067) 801-97-91 E-mail: vl.karpliuk@ukr.netFree counters! Яндекс.Метрика

Лицензия Creative Commons
Це видання має доступ за ліцензією Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.


Open Science in Ukraine - website development