Смуга локалізації пластичної деформації з частковим розривом на інтерфейсі між двома матеріалами

Yu. A. Chernyakov, A. Ye. Shevelyova

Анотація


Досліджено смугу локалізації пластичної деформації в області поділу двох матеріалів за умови, що діаграма деформування міжматеріального прошарку має пік-«зуб», а також ділянку зміцнення. Зроблено припущення про наявність розриву в центральній частині смуги локалізації пластичної деформації. Сформульовано крайову задачу Діріхле для кусково-аналітичної функції, виписано її точний аналітичний розв’язок. Знайдено довжини смуг локалізації пластичної деформації, графічно проілюстровано стрибки переміщень у смугах локалізації та дотичного напруження на її продовженні для різних зовнішніх навантажень і різних механічних властивостей матеріалів.

Ключові слова


полоса локалізації пластичної деформації; кусково-аналітична функція; стрибки переміщень

Повний текст:

PDF

Посилання


Гахов, Ф.Д. Краевые задачи [Текст] / Ф.Д. Гахов. - М.: Наука, 1977. - 640 с.

Леонов, М.Я. О разрывных деформациях твердого тела [Текст] / М.Я. Леонов, Н.Ю. Швайко // ПМТФ. – 1961.– №2. – С. 96-103.

Мусхелишвили, Н.И. Некоторые основные задачи математической теории упругости [Текст] / Н.И. Мусхелишвили. - М.: Наука, 1966. -707с.

Новожилов, В.В. О необходимом и достаточном критерии хрупкой прочности [Текст] / В.В. Новожилов. // Прикл. математика и механика. - 1969. - Т. 33, Вып. 2. - С. 212-222.

Новожилов, В.В. К основам теории равновесных трещин в упругих телах [Текст] / В.В. Новожилов. // Прикл. математика и механика. - 1969. - Т. 33, Вып. 5. - С. 797-812.

Панасюк, В.В. Предельное равновесие хрупких тел с трещинами [Текст] / В.В. Панасюк. – К.: Наук. думка, 1968. - 248 с.

Трефилов, В.И. Деформационное упрочнение и разрушение поликристаллических металлов [Текст] / В.И. Трефилов, В.Ф. Моисеев, Э.П. Печковский и др. – К.: Наук. Думка, 1989. – 256 с.

Черняков, Ю.А. Локализация пластической деформации в форме ограниченной полосы разрыва перемещений [Текст] / Ю.А. Черняков, А.Г. Шевченко // Доп. НАН України. – 2013. – №11. – С. 61–66.

Черняков, Ю.А. Полоса локализации пластической деформации на интерфейсе между двумя материалами [Текст] / Ю.А. Черняков, А.Е. Шевелёва // Вісн. Дніпропетр. ун-ту. Сер.: Механіка. - 2014. – Т. 22, №5. – Вип. 18,Т. 1. – С. 138–146.

Herrmann, K.P. Interface crack with a contact zone in an isotropic bimaterial under thermomechanical loading [Text] / K.P. Herrmann, V.V. Loboda, I.V. Kharun // TAFM. – 2004. – Vol. 42, Iss. 3. – PP. 335–348.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Індексування журналу

Журнал розміщено у наукометричних базах, репозитаріях та пошукових системах:

         


Адреса редколегії:  Дніпровський рнаціональний університет імені Олеся Гончара, пр. Гагаріна, 72, Дніпро, Україна, 49000.

Д. т. н., проф. Книш. Л. I., ДНУ. 

Телефон: (099) 00-34-310 E-mail: lknysh@ukr.net

Канд. ф.-м. н. Карплюк В. I., ДНУ. 

Телефон:(067) 801-97-91 E-mail: vl.karpliuk@ukr.net

www.dnu.dp.ua


Free counters! Яндекс.Метрика

Лицензия Creative Commons
Це видання має доступ за ліцензією Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.


Open Science in Ukraine - website development