Числове дослідження провітрювання горної виробки

T. I. Rusakova, N. N. Belyaev

Анотація


Створено числову модель для дослідження провітрювання гірничої виробки, яка враховує найважливіші фактори під час проведення обчислювальних розрахунків, а саме форму виробки, наявність породи, режим вентилювання, процес гравітаційного осідання домішки. Числова модель грунтується на розв’язку багатовимірних рівнянь аеродинаміки і рівняння конвективно-дифузійного перенесення забруднювача. Для числового інтегрування моделюючих рівнянь застосовано метод Лібмана і неявну різницеву схему. Числове моделювання здійснено на прямокутній різницевій сітці методом маркування досліджуваної розрахункової області. Подано результати практичного застосування розробленої числової моделі, що дозволяють оцінити ефективність провітрювання гірничої виробки за заданих параметрів вентиляції. На основі побудованої числової моделі розроблено пакет програм, використання якого створює можливість отримувати прогнозні дані щодо розподілу концентрації домішки протягом декількох секунд. Розраховано значення концентрації метану в досліджуваній області виробки. Проведено порівняльний аналіз зміни концентрації за цим забруднювачем із часом, розрахунки за розробленою числовою моделлю, які можуть бути практичним інструментом у серії інженерних досліджень для оцінки та підтримування встановлених правилами безпеки параметрів рудникової атмосфери.

Ключові слова


гірнича виробка; числова модель; перенесення домішки; різницева схема

Повний текст:

PDF (Russian)

Посилання


Голинько, В.И. Вентиляция шахт и рудников [Текст] / В.И. Голинько, Я.Я. Лебедев, О.А. Муха. – Д.: НГУ, 2012. – 266 с.

Калабин, Г.В. Метод расчета аэродинамики камерообразных выработок на основе математического моделирования [Текст] / Г.В. Калабин, А.А. Бакланов, П.В. Амосов // Физико-техн. пробл. разработки полезных ископаемых. – 1990. – №1. – С.74 –88.

Колесник, В.Е. Моделирование процесса распространения пыли по длине горной выработки при постоянно действующем источнике [Текст] / В.Е. Колесник // Наук. вісн. НГА України. – 2001. – №2. – С.49–52.

Кременчуцкий, Н.Ф. Расчет проветривания тупиковых выработок с использованием дифференциальных уравнений [Текст] / Н.Ф. Кременчуцкий, О.А. Муха, Е.В. Столбченко // Наук. вісн. НГУ. – 2011. – №2. – С.136–139.

Лойцянский, Л. Г. Механика жидкости и газа [Текст] / Л. Г. Лойцянский. – М.: Дрофа, 2003. – 840 с.

Роуч, П. Вычислительная гидродинамика [Текст] / П. Роуч. – М.: Мир, 1980. – 616 с.

Численное моделирование распространения загрязнения в окружающей среде [Текст] / М. З. Згуровский, В. В. Скопецкий, В. К. Хрущ, Н. Н. Беляев. – К. : Наук. думка, 1997. – 368 с.

Aminossadati, S. M. Numerical simulation of ventilation air flow in underground mine workings [Text] /S. M. Aminossadati, K. Hooman // In 12th US/North American Mine Ventilation Symposium, 2008. – P. 253-259.

Multiscale modeling of transient flows from fire and ventilation in long tunnels [Text] / F. Colella, G. Rein, V. Verda, R. Borchiellini // Computers Fluids, 2011. – № 51(1). – P. 16-29.

A practical use of CFD for ventilation of underground works [Text] / I. Diego et al // Tunneling and Underground Space Technology, 2011. – № 26(1). – P. 189-200.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Індексування журналу

Журнал розміщено у наукометричних базах, репозитаріях та пошукових системах:

         


Адреса редколегії:  Дніпровський рнаціональний університет імені Олеся Гончара, пр. Гагаріна, 72, Дніпро, Україна, 49000.

Д. т. н., проф. Книш. Л. I., ДНУ. 

Телефон: (099) 00-34-310 E-mail: lknysh@ukr.net

Канд. ф.-м. н. Карплюк В. I., ДНУ. 

Телефон:(067) 801-97-91 E-mail: vl.karpliuk@ukr.net

www.dnu.dp.ua


Free counters! Яндекс.Метрика

Лицензия Creative Commons
Це видання має доступ за ліцензією Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.


Open Science in Ukraine - website development