К питанню про визначення положення зони відриву течії при ударній взаємодії твердого тіла і рідини

O. G. Goman, V. A. Katan

Анотація


Задачу про визначення положення зони відриву течії за умов ударної взаємодії твердого тіла та рідини зведено до розв’язання трансцендентного рівняння відносно координати початкової точки відриву із застосуванням формул Адамара – Манглера для отриманих розбіжних інтегралів. Для випадку удару вертикальної пластини проведено порівняння з аналітичним розв’язком поставленої задачі.

Ключові слова


відрив течії; удар; трансцендентне рівняння; формули Адамара – Манглера; вертикальна пластина

Повний текст:

PDF (Russian)

Посилання


Седов, Л. И. Плоские задачи гидродинамики и аэродинамики [Текст]/ Л.И. Седов. – М.: Наука,1980. – 448 с.

Мусхелишвили, Н. И. Некоторые основные задачи математической теории упругости [Текст]/ Н. И. Мусхелишвили. - М.: Наука,1966. - 707с.

Общая теория аэродинамики больших скоростей [Текст]/ под ред. У.Р. Сирса. – М.: Воениздат, 1962. – 300 с.

Адамар, Ж. Задача Коши для линейных уравнений с частными производными гиперболического типа [Текст]/ Ж. Адамар. – М.: Наука, 1978. – 352 с.

Гоман, О. Г. Математическое моделирование взаимодействия несжимаемой жидкости и вертикальной пластины, плавающей на ее поверхности при ударе с вращением в условиях отрыва [Текст]/ О. Г. Гоман, В. А. Катан // Вісн. ДНУ. Сер.: Механіка. – 2012. –

№ 5 (20). – Вип. 16, T.1. – С. 87 – 93.

Гоман, О. Г. Ударное взаимодействие несжимаемой жидкости и вертикальной пластины, плавающей на ее поверхности, в условиях образования одной зоны отрыва и наличии вращения [Текст]/ О. Г. Гоман, В. А. Катан // Вісн. ДНУ. Сер.: Механіка. – 2013. –

№ 5(21). – Вип. 17, Т.1. – С. 191 – 205.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Індексування журналу

Журнал розміщено у наукометричних базах, репозитаріях та пошукових системах:

         


Адреса редколегії:  Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, пр. Гагаріна, 72, Дніпро, Україна, 49010.

www.dnu.dp.ua

Гол. редактор д. т. н., проф. Андрій Дреус 

контактна особа

к. фіз.-мат. н., доц. Володимир Карплюк, ДНУ. 

Телефон:(067) 801-97-91 E-mail: vl.karpliuk@ukr.netFree counters! Яндекс.Метрика

Лицензия Creative Commons
Це видання має доступ за ліцензією Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.


Open Science in Ukraine - website development