Ударна взаємодія нестисливої рідини і вертикальної пластини, плаваючою на її поверхні, в умовах утворення однієї зони відриву та наявності обертання

O. G. Goman, V. A. Katan

Анотація


Розглянуто задачу про ударну взаємодію з відривом нестисливої рідини та вертикальної пластини, що плаває на її вільній поверхні при наявності обертання. Поставлена задача зведена до задачі Кєлдиша-Сєдова відносно комплексного потенціалу течії. Визначені гідродинамічні характеристики в умовах утворення однієї зони відриву течії.

Ключові слова


удар по тілу; що плаває на поверхні рідини; задача Кєлдиша-Сєдова

Повний текст:

PDF (Russian)

Посилання


Гуревич М.И. Теория течений со свободными границами /М.И. Гуревич // Итоги нау-ки. Гидромеханика. – 1971. – Т. 5. – С. 32 – 114.

Григолюк Э.И. Взаимодействие упругих конструкций с жидкостью (удар и погруже-ние) / Э.И. Григолюк, А.Г. Горшков. – Л., 1976. – 200 с.

Логвинович Г.В. Гидродинамика течений со свободными границами. / Г.В. Логвино-вич. – Киев, 1969. – 216 с.

Седов Л.И. Плоские задачи гидродинамики и аэродинамики / Л.И. Седов. – М., 1980. – 448 с.

Гоман О.Г. Математическое моделирование взаимодействия несжимаемой жидкости и вертикальной пластины, плавающей на ее поверхности при ударе с вращениемв условиях отрыва / О.Г.Гоман, В.А. Катан. Вісник Дніпропетр. ун - ту, 2012, Т. 20, № 5. Серія «Механіка», вип.. 16 т.1. – С. 87 – 93.

Мусхелишвили Н.И. Сингулярные интегральные уравнения / Н.И. Мусхелишвили. – М., 1968. – 512 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Індексування журналу

Журнал розміщено у наукометричних базах, репозитаріях та пошукових системах:

         


Адреса редколегії:  Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, пр. Гагаріна, 72, Дніпро, Україна, 49010.

www.dnu.dp.ua

Гол. редактор д. т. н., проф. Андрій Дреус 

контактна особа

к. фіз.-мат. н., доц. Володимир Карплюк, ДНУ. 

Телефон:(067) 801-97-91 E-mail: vl.karpliuk@ukr.netFree counters! Яндекс.Метрика

Лицензия Creative Commons
Це видання має доступ за ліцензією Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.


Open Science in Ukraine - website development