CFD моделювання забруднення атмосфери під час аварії для вирішення задачі моніторінга

E. Gunko

Анотація


Розроблено CFD модель та код для моделювання тривимірного процесу переносу забруднювача в умовах забудови. Розроблена модель базується на чисельному інтегруванні тривимірного рівняння переносу домішки та моделі потенціальної течії. Для чисельного інтегрування використовуються неявні різницеві схеми.

Ключові слова


забруднення атмосфери; чисельне моделювання; розсіювання домішки

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Антошкина Л. И. Оценка экологического риска при авариях с химически опасными веществами / Л. И. Антошкина, Н. Н. Беляев, Е. Ю. Гунько. – Днепропетровск, 2008. – 136 с.

Берлянд М. Е. Современные проблемы атмосферной диффузии и загрязнения атмо-сферы / М. Е. Берлянд. – Л., 1975. – 448 с.

Методика прогнозування наслідків виливу (викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об'єктах i транспорті – Київ, 2001. – 33 с.

Бруяцкий Е. В. Теория атмосферной диффузии радиоактивных выбросов / Е. В. Бруяцкий. – Киев, 2000. – 443 с.

Hanna S. Hybrid Plume Dispersion Model (HPDM) Improvements and Testing / S. Hanna, J. Chang // College on Atmospheric Boundary Layer and Air Pollution Modelling: 16 May–3 June 1994. № SMR/760–4. – P. 1491–1508.

Tirabashi T. Analytical Air Pollution Advection and Diffusion Models / T. Tirabashi // College on Atmospheric Boundary Layer and Air Pollution Modeling. – 16 May–3 June 1994. – № SMR / 760–9.

Марчук Г. И. Математическое моделирование в проблеме окружающей среды / Г. И. Марчук. – М., 1982. – 320 с.

Самарский А. А. Теория разностных схем / А. А. Самарский. – М., 1983. – 616 с.

Гунько Е. Ю. Моделирование загрязнения атмосферы при испарении жидкости из грунта / Е. Ю. Гунько // Вісник Дніпропетр. національного ун-ту залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна. – 2007. – Вип. 19. – С. 35–39.

Гунько Е. Ю. Оценка риска токсичного поражения людей при аварийном выбросе химически опасного вещества / Е. Ю. Гунько // Вісник Дніпропетр. національного ун-ту залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна. – 2008. – Вип. 20. – С. 87–90.

Згуровский М. З.Численное моделирование распространения загрязнения в окру-жающей среде / М. З. Згуровский, В. В. Скопецкий, В. К. Хрущ, Н. Н. Беляев. – Киев, 1997. – 368 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Індексування журналу

Журнал розміщено у наукометричних базах, репозитаріях та пошукових системах:

         


Адреса редколегії:  Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, пр. Гагаріна, 72, Дніпро, Україна, 49010.

www.dnu.dp.ua

Гол. редактор д. т. н., проф. Андрій Дреус 

контактна особа

к. фіз.-мат. н., доц. Володимир Карплюк, ДНУ. 

Телефон:(067) 801-97-91 E-mail: vl.karpliuk@ukr.netFree counters! Яндекс.Метрика

Лицензия Creative Commons
Це видання має доступ за ліцензією Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.


Open Science in Ukraine - website development