Розробка математичних моделей визначення теплофізичних параметрів у вузлах тертя

R. O. Samun

Анотація


Представлено математичну модель в узагальнених змінних задач нестаціонарної теплопровідності для складеної системи з неідеальним тепловим контактом на стиках. Метою даного дослідження є розробка математичних моделей вузлів тертя та визначення параметрів тепловиділення із розв’язку обернених задач теплопровідності за температурними даними. Отримані результати, що дозволяють оцінювати різноманітні сполучення параметрів багатошарової системи пластин, функції тепловиділення і при заданих функціонально-технічних обмеженнях керувати тепловим станом системи. Наведені результати обчислювальних експериментів.

Ключові слова


нестаціонарна теплопровідність; вузли тертя; фрикційне тепловиділення; обернена задача; тепловий потік; експериментальна температура

Повний текст:

PDF

Посилання


Підстригач Я. С. Вибрані праці / Я. С. Підстригач. – Київ, 1995. – 460 с.

Підстригач Я. С. Умови теплового контакту твердих тіл / Я. С. Підстригач// Доп. АН УРСР. – 1963. - №7. – С. 872 – 874.

Алифанов О. М. Обратные задачи как методологическая основа идентификации тепловых механических моделей / О. М. Алифанов // 4-й Минский Междун. форум по теп-ло- и массообмену. – Минск, 2000. – Т. 3. – С. 3 – 13.

Бек Дж. Некорректные задачи теплопроводности / Дж. Бек, Б. Блакуэл, Ч. Сент-Клэр мл. – М., 1989. – 312 с.

Швець Р. М. Поширення методів власних функцій на крайові задачі механодифузії для багатошарових тіл з прошарками / Р. М. Швець., О. І. Яцків. – Матем. методи і фізико-мех. поля. – 1988. – №4. – С. 155–161.

Яцків О. І. Деякі підходи до розв’язання задачі нагріву суцільного пружного циліндра за нестаціонарної граничної умови / О. І. Яцків, Р. М. Швець, В.Я. Бобик. – Прикладні проблеми механіки і математики. – 2007. – Вип. 5. – С. 186 – 194.

Бабей Ю. И. Физические основы импульсного упрочнения стали и чугуна / Ю. И. Бабей. – Киев, 1988. – 240 с.

Веселовский В. Б. Расчет температурных полей и восстановление граничных усло-вий для составных элементов конструкций / В. Б. Веселовский, А. В. Берлов, В. В. Никуль-никова // Метал. теплотехника. Сборник научных трудов Национальной металлургической академии Украины. – Днепропетровск, 2004. – С. 238 – 249.

Веселовский В. Б. Решение задачи нестационарной теплопроводности для много-слойных плоских тел с неидеальным тепловым контактом / В. Б. Веселовский // Приклад-ные вопросы аэродинамики летательных аппаратов. – Киев, 1984. – С. 140 – 144.

Веселовский В. Б. Математическое моделирование влияния полей различной фи-зической природы на тепловые режимы элементов конструкций / В. Б. Веселовский // Тех-ническая теплотехника. – 1993. – Вып. 1. – С. 114 – 117.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Індексування журналу

Журнал розміщено у наукометричних базах, репозитаріях та пошукових системах:

         


Адреса редколегії:  Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, пр. Гагаріна, 72, Дніпро, Україна, 49010.

www.dnu.dp.ua

Гол. редактор д. т. н., проф. Андрій Дреус 

контактна особа

к. фіз.-мат. н., доц. Володимир Карплюк, ДНУ. 

Телефон:(067) 801-97-91 E-mail: vl.karpliuk@ukr.netFree counters! Яндекс.Метрика

Лицензия Creative Commons
Це видання має доступ за ліцензією Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.


Open Science in Ukraine - website development