Розрахунок параметрів гідротранспорту при істотному розходженні щільності частинок, що транспортуються

E. V. Semenenko, N. A. Nikiforova, L. G. Tatarko

Анотація


На підставі аналізу експериментальних даних ряду авторів і відповідних методик розрахунку запропоновано нові залежності для визначення параметрів гідротранспорту, які при суттєвій різниці в густині частинок одного класу крупності забезпечують адекватність їх розбиття на фракції з урахуванням гідравлічної крупності.

Ключові слова


гідротранспорт; критична швидкість; гідравлічний ухил; тонкі класи частинок

Повний текст:

PDF (Russian)

Посилання


Семененко Е. В. Научные основы технологий гидромеханизации открытой разработки титан-цирконовых россыпей / Е. В. Семененко. – К., 2011. – 231 с.

Баранов Ю. Д. Обоснование параметров и режимов работы систем гидротранспорта горных предприятий / Ю. Д. Баранов, Б. А. Блюсс, Е. В. Семененко, В. Д. Шурыгин. – Днепропетровск, 2006. – 416 с.

Силин Н. А. Гидротранспорт угля по трубам и методы его расчета. / Н. А. Силин, Ю. К. Витошкин. – К., 1964 – 88 с.

Дмитриев Г. П. Напорные гидротранспортные системы / Г. П. Дмитриев, Л. И. Махарадзе, Т. Ш. Гочиташвили. – М., 1991. – 304 с.

Нурок Г. А. Процессы и технологии гидромеханизации открытых горных работ/ Г. А. Нурок. – М., 1985. – 583 с.

Смолдырев А. Е. Расчет рудничного трубопроводного транспорта / А. Е. Смолдырев. – М., 1961.

Смолдырев А.Е. Трубопроводный транспорт. / А. Е. Смолдырев. – М., 1980. – 390 с.

Карасик В. М. Интенсификация гидротранспорта продуктов и отходов обогащения горно-обогатительных комбинатов. / В. М. Карасик, И. А. Асауленко, Ю. К. Витошкин. – К., 1976. – 156 с.

Криль С. И. Напорные взвесенесущие потоки. / С. И. Криль. – Киев, 1990. – 160 с.

Курганов А.М. Гидравлические расчеты систем водоснабжения и водоотведения. / А. М. Курганов, Н. Ф. Федоров. – Л., 1986. – 440 с.

Кизевальтер Б. В. Теоретические основы гравитационных процессов обогащения / Б. В. Кизевальтер. – М., 1979. – 295 с.

Шохин В. Н. Гравитационные методы обогащения / В. Н. Шохин, А. Г. Лопатин.  М., 1980. – 400 с.

Коберник С. Г. Напорный гидротранспорт хвостов горно-обогатительных комбинатов / С. Г. Коберник, В. И. Войтенко. – К., 1967. – 140 с.

Buckingham A. C. Interactions in multidimensional two fluid computations in turbulent flow/ A. C. Buckingham, W. J. Siekhaus // AIAA Pap. – 1981. – № 346. – P. 15.

Кривенко Ю. Н. Исследование высококонцентрированных потоков, содержащих крупнозернистый материал: дисс. … канд. техн. наук: 278. – К.: 1968. – 107 с.

Силин Н. А. Режимы работы крупных землесосных снарядов и трубопроводов / Н. А. Силин, С. Г. Коберник. – К., 1962. – 215 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Індексування журналу

Журнал розміщено у наукометричних базах, репозитаріях та пошукових системах:

         


Адреса редколегії:  Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, пр. Гагаріна, 72, Дніпро, Україна, 49010.

www.dnu.dp.ua

Гол. редактор д. т. н., проф. Андрій Дреус 

контактна особа

к. фіз.-мат. н., доц. Володимир Карплюк, ДНУ. 

Телефон:(067) 801-97-91 E-mail: vl.karpliuk@ukr.netFree counters! Яндекс.Метрика

Лицензия Creative Commons
Це видання має доступ за ліцензією Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.


Open Science in Ukraine - website development