Удосконалення методики розрахунку параметрів гідротранспорту А. Е. Смолдирева

E. V. Semenenko, N. A. Nikiforova

Анотація


Запропоновано інженерну методику розрахунку параметрів гідротранспорту полідисперсних матеріалів, яка базується на логарифмічному законі для опису залежності коефіцієнта гідравлічного опору від числа Рейнольдса і може бути використана для аналітичного дослідження режимів роботи гідротранспортних систем. Формули запропонованої методики не містять коефіцієнтів, які треба визначати експериментально, і вперше показують мультиплікативну залежність критичної швидкості від властивостей тонких, дрібних і кускових фракцій.

Ключові слова


гидротранспорт полидисперсных материалов; гидравлическое сопротивление; критическая скорость

Повний текст:

PDF (Russian)

Посилання


Баранов Ю. Д. Обоснование параметров и режимов работы систем гидротранспорта горных предприятий / Ю. Д. Баранов, Б. А. Блюсс, Е. В. Семененко, В. Д. Шурыгин. – Днепропетровск, 2006. – 416 с.

Дмитриев Г. П. Напорные гидротранспортные системы / Г. П. Дмитриев, Л. И. Махарадзе, Т. Ш. Гочиташвили. – М., 1991. – 304 с.

Смолдырев А.Е. Трубопроводный транспорт. / А. Е. Смолдырев. – М., 1980. – 390 с.

Криль С. И. Напорные взвесенесущие потоки. / С. И. Криль. – Киев, 1990. – 160 с.

Булат А. Ф. Модели элементов гидротехнических систем горных. / А. Ф. Булат, О. В. Витушко, Е. В. Семененко.– Днепропетровск, 2010. – 216 с.

Витушко О. В. Усовершенствование методики расчета гидравлического уклона пульпы при гидротранспорте отходов обогащения / О. В. Витушко, Н. А. Никифорова, Е. В. Семененко // Науч.-аналит. и произв. журнал “Горное оборудование и электромеханика”. – 2009. – № 10. – С. 41 – 44.

Витушко О. В. Усовершенствование методики расчета критической скорости при гидротранспорте отходов обогащения / О. В. Витушко, Н. А. Никифорова, Е. В. Семененко // Науч.-аналит. и произв. журнал “Горное оборудование и электромеханика”. – 2009. – № 11. – С. 46 – 51.

Витушко О. В. Усовершенствование метода расчета параметров гидротранспорта полидисперсных материалов / О. В. Витушко, Н. А. Никифорова, Е. В. Семененко // Науч. - техн. и произв. журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность». – 2009. – № 6. – С. 66 – 69.

Курганов А.М. Гидравлические расчеты систем водоснабжения и водоотведения. / А. М. Курганов, Н. Ф. Федоров. – Л., 1986. – 440 с.

П 59-72/ Инструкция по гидравлическому расчету систем напорного гидротранспорта грунтов. – Л.: Энергия, 1972. – 24 с.

Силин Н. А. Гидротранспорт (вопросы гидравлики) / Н. А. Силин, Ю. К. Витошкин, В. М. Карасик, В. Ф. Очеретько. – К., 1971. – 158 с.

Карасик В. М. Интенсификация гидротранспорта продуктов и отходов обогащения горно-обогатительных комбинатов. / В. М. Карасик, И. А. Асауленко, Ю. К. Витошкин. – К., 1976. – 156 с.

Силин Н. А. Гидротранспорт угля по трубам и методы его расчета. / Н. А. Силин, Ю. К. Витошкин. – К., 1964 – 88 с.

Двайт Г. Б. Таблицы интегралов и другие математические формулы. / Г. Б. Двайт. – М., 1983. – 172 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Індексування журналу

Журнал розміщено у наукометричних базах, репозитаріях та пошукових системах:

         


Адреса редколегії:  Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, пр. Гагаріна, 72, Дніпро, Україна, 49010.

www.dnu.dp.ua

Гол. редактор д. т. н., проф. Андрій Дреус 

контактна особа

к. фіз.-мат. н., доц. Володимир Карплюк, ДНУ. 

Телефон:(067) 801-97-91 E-mail: vl.karpliuk@ukr.netFree counters! Яндекс.Метрика

Лицензия Creative Commons
Це видання має доступ за ліцензією Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.


Open Science in Ukraine - website development