Розріз між двома ізотропними різнорідними матеріалами в полі стискальних та зсувних напружень

A. E. Shevelyova

Анотація


Досліджена тріщина між двома матеріалами з відкритими ділянками та зонами гладкого контакту її берегів під дією нормальних стискальних та зсувних напружень на віддаленні від  неї. Сформульована комбінована крайова задача Діріхле-Рімана, для якої виписано точний аналітичний розв’язок. Дана графічна ілюстрація зон відкриття тріщини та областей контакту її берегів у залежності від співвідношення інтенсивності зсувних та нормальних напружень.

Ключові слова


тріщина між двома різнорідними матеріалами; зони відкриття; області контакту

Повний текст:

PDF

Посилання


Лобода В. В. Міжфазні тріщини з зонами контакту в полі зосереджених сил та мо-ментів / В. В. Лобода, І. В. Харун // Мат. методи та фізико-механічні поля.  2002.  T. 45, № 2.  C. 103  113.

Мусхелишвили Н.И. Некоторые основные задачи математической теории упруго-сти / Н. И. Мусхелишвили.  М., 1966.  707 с.

Нахмейн Е.Л. Контакт упругой полуплоскости с частично отслоившимся штампом / Е.Л. Нахмейн, Б. М. Нуллер // Прикл. математика и механика. – 1986. – Т. 50, вып. 4. – С. 663 – 673.

Симонов И. В. Трещина на границе раздела в однородном поле напряжений / И. В. Симонов // Механика композитных материалов. – 1985. – № 6. – С. 969 – 976.

Черепанов Г.П. О напряженном состоянии в неоднородной пластинке с разрезами / Г. П. Черепанов // Изв. АН СССР. ОТН. Механика и машиностроение.  1962.  № 1.

Comninou M. The interface crack / M. Comninou // Trans. ASME. J. Appl. Mech. – 1977. – Vol. 44. – P. 631 – 636.

Dorogoy A. Effect of crack face contact and friction on Brazilian disk specimens – A fi-nite difference solution / A. Dorogoy, L. Banks-Sills // Engineering Fracture Mechanics 2005.  72.  P. 2758 – 2773.

Dundurs J. An opportunistic analysis of the interface crack / J. Dundurs, A.K Gautesen // Int. J. Fract. –1988 – 36 – P. 151  159.

Loboda V. V. The quasi-invariant in the theory of interface crack / V.V. Loboda // Engi-neering Fracture Mechanics. – 1993. – Vol. 44, No 4. – P. 573 – 580.

Rice J.R. Plane problem of cracks in dissimilar media / J.R. Rice, G.C. Sih // J. Appl. Mech. – 1965. – 32. –P. 418 – 423.

Rice J.R. Elastic fracture mechanics concept for interfacial cracks / J.R. Rice // J. Appl. Mech.  1988.  55.  P. 98 – 103.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Індексування журналу

Журнал розміщено у наукометричних базах, репозитаріях та пошукових системах:

         


Адреса редколегії:  Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, пр. Гагаріна, 72, Дніпро, Україна, 49010.

www.dnu.dp.ua

Гол. редактор д. т. н., проф. Андрій Дреус 

контактна особа

к. фіз.-мат. н., доц. Володимир Карплюк, ДНУ. 

Телефон:(067) 801-97-91 E-mail: vl.karpliuk@ukr.netFree counters! Яндекс.Метрика

Лицензия Creative Commons
Це видання має доступ за ліцензією Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.


Open Science in Ukraine - website development