Смуга локалізації пластичної деформації на інтерфейсі між двома матеріалами

Yu. A. Chernyakov, A. E. Sheveleva

Анотація


Досліджено полосу локалізації пластичної деформації в області поділу двох матеріалів за умови, що діаграма деформування міжматеріального прошарку має пік-«зуб». Сформульовано крайову задачу Діріхле для кусково-аналітичної функції. Виписано її точний аналітичний розв’язок. Знайдено довжини полос локалізації пластичної деформації, наведено графічну ілюстрацію стрибка переміщень у полосі локалізації та дотичного напруження на її продовженні для різних зовнішніх навантажень і різних механічних властивостей матеріалів.

Ключові слова


полоса локалізації пластичної деформації; кусково-аналітична функція; стрибки переміщень

Повний текст:

PDF (Russian)

Посилання


Гахов Ф. Д. Краевые задачи / Ф. Д. Гахов  М.: Наука.  1977.  640 с.

Леонов М. Я. О разрывных деформациях твердого тела / М. Я. Леонов, Н. Ю. Швайко // ПМТФ. – 1961.– №2. – С. 96  103.

Мусхелишвили Н. И. Некоторые основные задачи математической теории упругости / Н. И. Мусхелишвили  М.: Наука.  1966. 707с.

Новожилов В. В. О необходимом и достаточном критерии хрупкой прочности / В.В. Новожилов // Прикл. матем. и механика.  1969.  Т. 33, Вып. 2.  С. 212  222.

Новожилов В. В. К основам теории равновесных трещин в упругих телах / В. В. Новожилов // Прикл. матем. и механика.  1969.  Т. 33, Вып. 5.  С. 797  812.

Панасюк В. В. Предельное равновесие хрупких тел с трещинами / В. В. Панасюк – К.: Наук. думка.  1968.  248 с.

Хоникомб Р. Пластическая деформация металлов / Р. Хоникомб – М.: Мир. – 1972. – 408 с.

Черняков Ю. А. Локализация пластической деформации в форме ограниченной полосы разрыва перемещений / Ю. А. Черняков, А. Г. Шевченко // Доповіді НАН України. – 2013. – №11. – С. 61 – 66.

Herrmann K.P. Interface crack with a contact zone in an isotropic bimaterial under thermomechanical loading / K. P. Herrmann, V. V. Loboda, I. V. Kharun // TAFM. – 2004. – Vol. 42, Issue 3. – P. 335 – 348.

Zhang J. Luders Bands Propagation of 1045 Steel under Multiaxial Stress State / J. Zhang, Y. Jiang // International Journal of Plasticity. – 2005. –Vol. 21. – Р. 651 – 670.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Індексування журналу

Журнал розміщено у наукометричних базах, репозитаріях та пошукових системах:

         


Адреса редколегії:  Дніпровський рнаціональний університет імені Олеся Гончара, пр. Гагаріна, 72, Дніпро, Україна, 49000.

Д. т. н., проф. Книш. Л. I., ДНУ. 

Телефон: (099) 00-34-310 E-mail: lknysh@ukr.net

Канд. ф.-м. н. Карплюк В. I., ДНУ. 

Телефон:(067) 801-97-91 E-mail: vl.karpliuk@ukr.net

www.dnu.dp.ua


Free counters! Яндекс.Метрика

Лицензия Creative Commons
Це видання має доступ за ліцензією Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.


Open Science in Ukraine - website development