Дослідження динаміки забруднення атмосферного повітря на вулицях при викидах автотранспорту

I. T. Rusakova, N. N. Belyaev, V. I. Karpluk

Анотація


Розроблено ефективну прогнозну модель для дослідження динаміки забруднення атмосферного повітря від автотранспортних викидів в умовах «вуличного каньйону». Модель ґрунтується на одночасному розв’язанні гідродинамічної задачі з використанням моделі вихрових відривних течій нев’язкої рідини та задачі масопереносу про розсіювання газових викидів під час руху автотранспорту. Дана прогнозна модель дозволяє визначати рівень забруднення атмосферного повітря з урахуванням важливих факторів: швидкості вітру, атмосферної дифузії, розмірів будівель, інтенсивності викиду. Наведено результати чисельних розрахунків та експериментальних досліджень. Перевагою розробленої моделі є можливість проведення розрахунків з розсіювання викидів  в умовах «вуличного каньйону» з урахуванням захисних екранів, розташованих уздовж автомагістралі.

Ключові слова


забруднювач; автотранспорт; інтенсивність викиду; концентрація забруднюючої речовини; завихреність; функція течії; чисельна модель; рівняння переносу домішки; захисні екрани

Повний текст:

PDF (Russian)

Посилання


Берлянд М. Е. Прогноз и регулирование загрязнения атмосферы / М. Е. Берлянд. – Л. : Гидрометеоиздат, 1985. – 273 с.

Бруяцкий Е. В. Теория атмосферной диффузии радиоактивных выбросов /

Е. В. Бруяцкий. – К. : Ин-т гидромеханики НАН Украины, 2000. – 443 с.

Марчук Г. И. Математическое моделирование в проблеме окружающей среды / Г. И. Марчук. – М. : Наука, 1982. – 320 с.

Самарский А. А. Теория разностных схем / А. А. Самарский. – М. : Наука, 1983.

– 616 с.

Самарский А. А. Математическое моделирование / А. А. Самарский, А. П. Михайлов. – М. : Физматлит, 2001. – 320 с.

Численное моделирование распространения загрязнения в окружающей среде / М. З. Згуровский, В. В. Скопецкий, В. К. Хрущ, Н. Н. Беляев. – К. : Наук. думка, 1997.

– 368 с.

Hanna S. Air Quality Modelling over Short Distances / S. Hanna // College on Atmospheric Boundary Layer and Air Pollution Modelling: 16 May-3 June. – 1994.

– № SMR/760-2. – P. 712-743.

Biliaiev M. M. Numerical simulation of indoor air pollution and atmosphere pollution for regions having complex topography / M. M. Biliaiev, M. M. Kharytonov // Conference Abstracts of 31st NATO / SPS International Technical Meeting on Air Pollution Modelling and it’s Application, 27 September – 01 October, Torino, Italy, 2010. № P 1.7.

Murakami S. Overview of turbulence models applied in CWE / S. Murakami // Wind Engineering and Industrial Aerodynamics. – 1998. – № 74-76. – Р.1-24.

Ibrahim A. M. Modeling of Air Pollution Dispersion in Street Canyons in Cross-Wind / Ibrahim A. M. Gad, Mofreh. M. Nasief, Salem S. Abdel Aaziz // 13th Intern. Conf. on Aerospace Sciences & Aviation Technology, ASAT-13, May 26-28, 2009.– P. 1-13.

Chang Cheng-Hsin. Numerical Simulation an Wind Tunnel Studies of Pollutant Dispersion in the Urban Street Canyons With Different Height Arrangements / Chang Cheng-Hsin, Lin Jin-Shian, Chii-Ming Cheng // J. of Marine Science and Technology. – 2013. – Vol. 21, No. 2. – Р. 119-126.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Індексування журналу

Журнал розміщено у наукометричних базах, репозитаріях та пошукових системах:

         


Адреса редколегії:  Дніпровський рнаціональний університет імені Олеся Гончара, пр. Гагаріна, 72, Дніпро, Україна, 49000.

Д. т. н., проф. Книш. Л. I., ДНУ. 

Телефон: (099) 00-34-310 E-mail: lknysh@ukr.net

Канд. ф.-м. н. Карплюк В. I., ДНУ. 

Телефон:(067) 801-97-91 E-mail: vl.karpliuk@ukr.net

www.dnu.dp.ua


Free counters! Яндекс.Метрика

Лицензия Creative Commons
Це видання має доступ за ліцензією Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.


Open Science in Ukraine - website development