Неперервне формулювання теорії в'язкопластичності, що враховує мікродеформації

I. S. Onishenko, Yu. A. Chernyakov, V. P. Shneyder

Анотація


Різні варіанти теорії в'язкопластичності з урахуванням мікродеформацій запропоновано і розвивинуто в цілому ряді робіт, деякі з них набули досить повного експериментального підтвердження. Недоліком запропонованих варіантів теорії можна вважати відсутність чіткого переходу від в’язкопластичної до пружнопластичної поведінки. У даній роботі побудовано в’язкопластичний дотичний оператор, здатний забезпечити такий перехід і побудувати матрицю дотичної жорсткості, необхідну для розв’язання задач локалізації незворотної деформації і руйнування.

Ключові слова


в'язкопластичний; теорія мікродеформації; оператор дотичної жорсткості

Повний текст:

PDF (Russian)

Посилання


Carosio, A., Willam, K., Etse, G. On the consistency of viscoplastic formulations. // International Journal of Solids and Structures, 37 – 2000. – P.7349 – 7369

Ponthot, J.P., 1995. Radial return extensions for visco-plasticity and lubricated friction. // Proc. International Conference on Structural Mechanics and Reactor Technology SMIRT-13. Porto Alegre, Brazil, 2. – P.711 – 722.

Wang, W.M., Sluys, J.L., de Borst, R. Viscoplasticity for instabilities due to strain softening and strain-rate softening. // Int. J. Num. Meth. Engng., 40. – 1997. – P.3839 – 3864.

Simo, J.C., Taylor, R.L., 1985. Consistent tangent operators for rate-independent elastoplasticity. // Comp. Meth. Appl. Mech. Engng., 48. – P.101 – 118.

Ju, J.W., 1990. Consistent tangent moduli for a class of viscoplasticity. // J. Engng. Mech. ASCE 116 (8) – P.1764 – 1799.

Кадашевич, Ю.И. Теория пластичности и ползучести, учитывающая микродеформации / Ю.И. Кадашевич, В.В. Новожилов, Ю.А. Черняков // ПММ. – 1986. – Т.50, №6. – С. 890 – 897.

Kadashevich, Yu.I., Chernyakov, Yu.A. Theory of plasticity, taking into account micro stresses // Advances in Mechanics. – 1992. – 15 (№3-4). – P. 3 – 39.

Черняков, Ю.А. Теория вязкопластичности, учитывающая микродеформации/ Ю.А. Черняков, В.П. Шнейдер, А.В. Гончаренко // Вісн. Дніпропетр. ун-ту, Механіка. – 2008. – Вип. 2. – Т. 2. – С. 145 – 152.

Ohashi, Y., Kawai M., Momose T. Effects of prior plasticity on subsequent creep of type 316 stainless steel at elevated temperature // Transactions of the ASME. – 1986. – Vol. 108. – P. 68 – 74.

Harren, S. V., and Asaro, R. J. (1989), Nonuniform Deformation in Polycrystals and Aspects of the Validity of the Taylor Model // J. Mech. Phys. Solids. – Vol. 37. – P. 191 – 232.

Peirce, D., Asaro R. J., and Needleman, A. (1983), Material Rate Dependency and Localized Deformation in Crystalline Solids // Acta Metall. – Vol. 31. – P. 1951 – 1976.

Shneider, V.P., Chernyakov, Yu.A. The development of micro deformations theory: the account of polycrystalline material grain sizes // Proceedings of third international conference “Multiscale Material Modeling”. – Freiburg (Germany), 2006. – P. 530 – 533.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Індексування журналу

Журнал розміщено у наукометричних базах, репозитаріях та пошукових системах:

         


Адреса редколегії:  Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, пр. Гагаріна, 72, Дніпро, Україна, 49010.

www.dnu.dp.ua

Гол. редактор д. т. н., проф. Андрій Дреус 

контактна особа

к. фіз.-мат. н., доц. Володимир Карплюк, ДНУ. 

Телефон:(067) 801-97-91 E-mail: vl.karpliuk@ukr.netFree counters! Яндекс.Метрика

Лицензия Creative Commons
Це видання має доступ за ліцензією Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.


Open Science in Ukraine - website development