ЧИСЕЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ НАВКОЛО ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Ірина Бреус, Карплюк Володимир, Тетяна Русакова

Анотація


В даній роботі розроблено математичну модель та виконані чисельні розрахунки рівня забруднення атмосферного повітря навколо великих промислових підприємств. Вважається, що надходження в атмосферу шкідливих домішок обумовлено стаціонарними джерелами забруднення. Поширення забруднення в атмосфері описується рівнянням переносу, яке відповідає таким умовам:

‑ розглядається стаціонарний процес поширення забруднення;

‑ вибирається двовимірна модель такого процесу;

‑параметри переносу: швидкість вітру, коефіцієнти дифузії і нейтралізації приймаються незмінними величинами.

В роботі отримано аналітичне рішення двовимірного рівняння переносу домішки. Проведено розрахунок розподілу концентрації забруднення з урахуванням впливу швидкості та напряму вітру, коефіцієнтів дифузії і нейтралізації.

Створено розрахункову програму визначення поширення забруднення від одного або кількох постійно діючих точкових джерел. Виконані тестові чисельні розрахунки розподілу концентрації забруднення діоксиду сірки від декількох постійних діючих точкових джерел при різних значеннях параметру вітру.

В роботі проаналізовано інтенсивність викидів забруднюючих речовин підприємствами міста Дніпро на стан навколишнього середовища, графічно представлено кількість та спектр викидів на рік трьох підприємств з найбільшими викидами: «ЄВРАЗ Дніпровський металургійний завод», «Дніпровський коксохімічний завод», «Дніпровський трубний завод».

Отримані результати можуть бути використані при дослідженні рівня забруднення навколишнього середовища навколо промислових підприємств, врахування екологічного стану при проектуванні та будівництві нових жилих районів в великих промислових містах.

Ключові слова


математичне моделювання; рівняння переносу; концентрація забруднення; параметри атмосфери; чисельні розрахунки

Повний текст:

PDF

Посилання


Беляев Н.Н. Методы экспресс расчета уровня загрязнения атмосферы / Н.Н. Беляев, Е.Д. Корнелюк, В.К. Хрущ. – Д.: Наука и образование, 2002. – 192с.

Марчук Г.И. Математическое моделирование в проблеме окружающей среды / Г.И. Марчук – М.: Наука. Главная редакция физико-математической литературы, 1982. – 320с.

Згуровский М.З. Численное моделирование распространения загрязнения в окружающей среде / М.З. Згуровский, В.В. Скопецкий, В.К. Хрущ, Н.Н. Беляев – К.: Наукова думка, 1997. – 367с.

Рудаков Д.В. Математичні моделі в охороні навколишнього середовища / Д.В. Рудаков– Д.: Видавництво Дніпропетровського університету, 2004. – 160с.

Самарский А. А. Математическое моделирование / А. А. Самарский, А. П. Михайлов. – М. : Физматлит, 2001. – 320 с.

Берлянд М.Е. Современные проблемы атмосферной диффузии и загрязнение воздуха / М. Е. Берлянд. – Л.: Гидрометеоиздат, 1985. – 273 с.

Абрамовский Е.Р. Атмосфера больших городов / Е.Р Абрамовский., В.И Карплюк., Н.Н.Переметчик – Д.: Наука и образование, 2011. – 350с.
DOI: http://dx.doi.org/10.15421/372102

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Індексування журналу

Журнал розміщено у наукометричних базах, репозитаріях та пошукових системах:

         


Адреса редколегії:  Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, пр. Гагаріна, 72, Дніпро, Україна, 49010.

www.dnu.dp.ua

Гол. редактор д. т. н., проф. Андрій Дреус 

контактна особа

к. фіз.-мат. н., доц. Володимир Карплюк, ДНУ. 

Телефон:(067) 801-97-91 E-mail: vl.karpliuk@ukr.netFree counters! Яндекс.Метрика

Лицензия Creative Commons
Це видання має доступ за ліцензією Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.


Open Science in Ukraine - website development