РІВНОМІРНІСТЬ РОЗПОДІЛУ РІДИНИ В РОЗПИЛЮВАЛЬНИХ ГРАДИРНЯХ З ПЛІВКОВИМИ ВІДЦЕНТРОВИМИ РОЗПИЛЮВАЧАМИ

Борис Олександрович Блюсс, Сергій Володимирович Дзюба, Олександр Владиславович Жевжик, Ірина Юріївна Потапчук

Анотація


Одним з важливих технічних завдань при проектування розпилювальних градирень є створення водорозподільника та розташування на ньому розпилювачів, які забезпечують потрібну рівномірність розподілу води по перерізу. У багатьох випадках досягнення рівномірного або заданого розподілу води по перерізу градирні є запорукою ефективної охолоджуючої спроможності та визначає ступінь досконалості конструкції. В розпилювальних вентиляторних градирнях відхилення локальної щільності зрошення від середньої приводить до нерівномірного розподілу повітря і, як наслідок, погіршення охолодження води. Розподіл рідини залежить від способу зрошення. Значного поширення набуло зрошення за допомогою відцентрових розпилювачів плівкового типу. В цих розпилювачах краплинний потік утворюється після подрібнення тонкої плівки рідини, що витікає із сопла. Факел розпиленої рідини має порожнину в середині і суттєво нерівномірне розподілення по радіусу. Зменшення нерівномірності досягається вибором відстані між розпилювачами і схеми їх розташування. Для градирень з плівковими розпилювачами з відомою дисперсністю краплинного потоку можливий чисельний розрахунок коефіцієнту нерівномірності. Для розв’язання цієї задачі побудована математична модель руху краплин води у полідисперсному факелі, які продуваються зустрічним повітрям. Після чисельного розв’язку рівнянь математичної моделі визначається коефіцієнт нерівномірності площі зрошення та його залежність від відстані між розпилювачами. Відповідно до розрахунку, в градирні з розпилювачами з кутом факелу 130°, початковою швидкістю краплин 4 м/с та об’ємно-поверхневим діаметром краплин 2 мм забезпечується нормативний коефіцієнт нерівномірності при відстані між розпилювачами не більше 0,8 м.


Ключові слова


розпилювальна градирня; краплини води; рівняння руху; чисельне моделювання; нерівномірність розподілу води

Повний текст:

PDF PDF PDF

Посилання


Гельперин Н.И. Основные процессы и аппараты химической технологии. - М.: Химия, 1981. -812 с.

Чернышов А.А. А.с. 589030 СССР, В 05 В 1/06, Форсуночный ороситель / А.А. Чернышов, В.А. Мизин, И.М. Ханин (СССР). -№2388698/23-23; Заявлено 22.07.76; Опубл. 25.01.78, Бюл. №3. -24с.

Коваль В.П. Гидроаэродинамическое совершенствование безоросительной градирни / В.П. Коваль, А.В. Жевжик // Системні технології. Дослідження динаміки і оптимізація параметрів технологічних процесів: Збір. наук. праць. -Вип.2. - Дніпропетровськ: "Системні технології", 1998. -с.23-39.

Технические указания по расчету и проектированию башенных градирен для тепловых электростанций и промышленных предприятий. Л.: Энергия. Ленинградское отделение, 1971. -100 с.

Олевский В.А. Сборник научно-исследовательских работ Научно-исследовательского и проектного института механической обработки полезных ископаемых, -1953, -№8, -С. 7-43.

Раушенбах Б.В. Физические основы рабочего процесса в камерах сгорания воздушно-реактивных двигателей / Б.В. Раушенбах, С.А. Белый, И.В. Беляев, В.Я. Бородачев, М.С. Волынский, А.Г. Прудников. – М.: Машиностроение, 1964, -257 с.

Братута Э.Г. Диагностика капельных потоков при внешних воздействиях. Х.: Вища шк. Изд-во при Харьк. ун-те, 1987. -144с
DOI: http://dx.doi.org/10.15421/372101

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Індексування журналу

Журнал розміщено у наукометричних базах, репозитаріях та пошукових системах:

         


Адреса редколегії:  Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, пр. Гагаріна, 72, Дніпро, Україна, 49010.

www.dnu.dp.ua

Гол. редактор д. т. н., проф. Андрій Дреус 

контактна особа

к. фіз.-мат. н., доц. Володимир Карплюк, ДНУ. 

Телефон:(067) 801-97-91 E-mail: vl.karpliuk@ukr.netFree counters! Яндекс.Метрика

Лицензия Creative Commons
Це видання має доступ за ліцензією Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.


Open Science in Ukraine - website development