РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ТЕЧЕНИЯ В ДИФФУЗОРЕ С УЧЕТОМ ВЗАИМНОГО ВЛИЯНИЯ ПОГРАНИЧНОГО СЛОЯ И ЯДРА ПОТОКА

В. И. Карплюк

Анотація


Дифузор є пристроєм, призначеним для перетворення кінетичної енергії потоку в потенційну енергію за рахунок геометричної дії на потік. Перетворення енергії в дифузорі супроводжується зростанням ентропії і зменшенням повного тиску. У цій роботі представлений наближений метод розрахунку течії в дифузорі з урахуванням наявності пограничного шару на стінках і ядра потоку, а також їх взаємного впливу один на одного. Використана модель грунтується на розгляді інтегральних законів збереження маси, імпульсу і енергії і враховує ефекти взаємного впливу ядра течії і пограничного шару. Для розрахунку параметрів пограничного шару використовуються інтегральні методи типу Кармана. Течія в дифузорі передбачається адіабатичною, але неізентропічною. Повна енергія при цьому не міняється, але за рахунок сил тертя відбувається перерозподіл між кінетичною і тепловою енергією. Враховуючи, що в поперечному перерізі потік складається з двох областей: ядра і кільцевого пограничного шару, із законів збереження маси, імпульсу і енергії отримана система з чотирьох рівнянь для визначення параметрів потоку в ядрі дифузора, з яких лише одно є диференціальним, а інші - кінцеві. Запропонована методика розрахунку грунтується на використанні загальних інтегральних рівнянь закону збереження маси, імпульсу і енергії для каналу з урахуванням наявності пограничного шару на стінках і ядра потоку і їх взаємного впливу один на одного. Приведені результати розрахунків дозволяють вибрати параметри дифузора, що забезпечують необхідну витрату і розрахованого на певну величину тиску у вихідному перерізі.

Ключові слова


дифузор, наближена методика розрахунку, закони збереження, пограничний шар

Повний текст:

PDF

Посилання


Абрамович, Г. Н. Прикладная газовая динамика [Текст] / Г.Н. Абрамович. – М., Наука, 1976. – 888 с.

Шлихтинг, Г. Теория пограничного слоя [Текст] / Г. Шлихтинг. – М., Наука, 1969. – 742 с.

Дейч, М. Е. Техническая газодинамика [Текст] / М. Е. Дейч. – М., Энергия, 1974. – 592 с.

Вулис, Л. А. Термодинамика газовых потоков [Текст] / Л. А. Вулис – М., Гостехиздат, 1950. – 304 с.

Степанов, Г. Ю. Квазиодномерная газодинамика сопел ракетных двигателей [Текст] / Г. Ю. Степанов, Л. В. Гогиш – М., Машиностроение, 1973. – 168 с.

Гиневский, А. С. О расчете гидравлического сопротивления каналов [Текст] / А. С. Гиневский // ИФЖ, 1965, Т. 8, №4. – С. 540 – 545.
DOI: http://dx.doi.org/10.15421/371911

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Індексування журналу

Журнал розміщено у наукометричних базах, репозитаріях та пошукових системах:

         


Адреса редколегії:  Дніпровський рнаціональний університет імені Олеся Гончара, пр. Гагаріна, 72, Дніпро, Україна, 49000.

Д. т. н., проф. Книш. Л. I., ДНУ. 

Телефон: (099) 00-34-310 E-mail: lknysh@ukr.net

Канд. ф.-м. н. Карплюк В. I., ДНУ. 

Телефон:(067) 801-97-91 E-mail: vl.karpliuk@ukr.net

www.dnu.dp.ua


Free counters! Яндекс.Метрика

Лицензия Creative Commons
Це видання має доступ за ліцензією Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.


Open Science in Ukraine - website development