THE RECALCULATING TECHNIQUE THE HEAT-HYDRAULIC CHARACTERISTICS OF DIRECT-FLOW CYLINDRICAL STEAM GENERATORS OPERATING ON A FREON COOLANT, WITH THE BOUNDARY CONDITIONS OF THE SECOND KIND FOR THE BOUNDARY CONDITIONS OF THE FIRST KIND

Anatoly P. Lukisha

Анотація


Стаття присвячена розробці методу перерахунку теплогідравлічних характеристик прямоточних циліндричних парогенеруючих каналів, що працюють на фреоновому теплоносії, з граничних умов другого роду на граничні умови першого роду. Необхідність розробки даної методики обумовлена наявністю в літературі розрахункових залежностей, що описують теплообмін при випаровуванні теплоносія в пористих каналах для граничних умов другого роду, в той час, як завдання практичного плану часто обумовлені іншими граничними умовами, зокрема, граничними умовами першого роду. Для пояснення суті методу перерахунку в статті коротко наведені розрахункові залежності для обчислення теплообміну і перепаду тиску в гладкостінних парогенеруючих каналах, які працюють на фреоновому теплоносії. Пропонований спосіб перерахунку засновано на використанні методу послідовних наближень при обчисленні загальної кількості тепла, що поглинається теплоносієм в процесі фазового переходу випаровування. Кінцевою метою методики перерахунку було створення програми по обчисленню теплогідравлічної ефективності прямоточних циліндричних парогенераторів, що працюють на фреоновому теплоносії. Пропонована методика перерахунку дозволяє обчислювати в даних парогенераторах для граничних умов першого роду такі теплогідравлічні характеристики, як довжина каналу, необхідна для повного випаровування теплоносія; потужність, необхідна для прокачування теплоносія і загальна кількість тепла, що передається теплоносію в процесі випаровування.

Ключові слова


прямоточні циліндричні парогенератори на фреоновому теплоносії, перерахунок теплогідравлічних характеристик з граничних умов другого роду на граничні умови першого роду; довжина каналу, необхідна для повного випаровування теплоносія; загальна кількість те

Повний текст:

PDF

Посилання


Гоголин, А. А. Интенсификация теплообмена в испарителях холодильных машин [Текст] / А. А. Гоголин, Г. Н. Данилова, В. М. Азарсков, Н. М. Медникова // Под ред. д.т.н., проф. А. А. Гоголина. – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1982. – 224 с.

Bo-Pierre. Stromingsmotstand wid kokande kölmedier // Kylteknisk Tidskrift, 1959, № 5, S. 225–259; 1957, № 6, S. 231–242.

Варгафтик, Н. Б. Справочник по теплофизическим свойствам газов и

жидкостей [Текст] / Н. Б. Варгафтик. – М.: Наука, 1972. – 720 с.
DOI: http://dx.doi.org/10.15421/371909

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Індексування журналу

Журнал розміщено у наукометричних базах, репозитаріях та пошукових системах:

         


Адреса редколегії:  Дніпровський рнаціональний університет імені Олеся Гончара, пр. Гагаріна, 72, Дніпро, Україна, 49000.

Д. т. н., проф. Книш. Л. I., ДНУ. 

Телефон: (099) 00-34-310 E-mail: lknysh@ukr.net

Канд. ф.-м. н. Карплюк В. I., ДНУ. 

Телефон:(067) 801-97-91 E-mail: vl.karpliuk@ukr.net

www.dnu.dp.ua


Free counters! Яндекс.Метрика

Лицензия Creative Commons
Це видання має доступ за ліцензією Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.


Open Science in Ukraine - website development