МЕТОДИКА РАСЧЕТА ВЕЛИЧИНЫ ПРОВАЛА ДАВЛЕНИЯ НА ВХОДЕ В ЭЛЕКТРОНАСОСЫ ПРИ ЗАПРАВКЕ РАКЕТОНОСИТЕЛЯ С АНАЛИЗОМ ПОЛУЧЕННЫХ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ

И. Ю. Кузьмич, И. В. Седых, А. Н. Минай

Анотація


Метою досліджень було визначення схеми обв'язки і режимів роботи насосів системи заправки компонентами ракетного палива (КРТ) баків ракетоносія для забезпечення вимог по їх експлуатації. Завданням було визначення впливу параметрів КРТ і гідравлічної системи на величину провалу тиску на вході в насос. Під провалом тиску розуміється різниця між стаціонарним тиском (після виходу на режим) і мінімальним тиском на вході в насос. Кавітація і рознасичення робочої рідини на вході в насос можливі при падінні тиску нижче тиску насичених парів. Кавітація – це швидкоплинні фізико-механічні процеси в рідині, що виникають при зменшенні тиску до значення, що менше ніж тиск насичених парів при даній температурі. При цьому в окремих місцях потоку виникає розрив суцільності із заповненням пустот дрібними бульбашками насиченої пари і розчиненого повітря, яке виділилось із рідини. Кавітація, як правило, призводить до зниження напору, подачі і ККД насоса, виникнення шуму і вібрацій. У відцентрових насосів зона виникнення кавітаційних явищ знаходиться поблизу входу до робочого колеса. Розроблено методику розрахунку величини провалу тиску на вході в насос в режимі включення при заправці РН, підтверджену експериментально. Включення насосу відбувалося при закритому клапані на напірному трубопроводі, який відкривається після виходу насоса на номінальний режим. В залежності від часу відкриття клапана змінюється прискорення потоку рідини в трубопроводі. Представлено експериментальні дані по амплітуді і тривалості провалу тиску в залежності від параметрів КРТ і гідравлічної системи. Показано, що для виконання вимоги про включення насоса при закритому клапані на напірному трубопроводі необхідно встановлювати клапан з електроприводом для забезпечення рівномірної швидкості його відкриття. Показана задовільна збіжність розрахункових і експериментальних даних.

Ключові слова


кавітація, рознасичення, падіння тиску, вмикання насосу, вібрація.

Повний текст:

PDF

Посилання


Ермашкевич, В. Н. Гидро- и термодинамика насосных систем энергоустановок на четырехокиси азота [Текст] / В. Н. Ермашкевич// – Минск: «Наука и техника», 1987. – 285 с.

Карелин, В. Я. Кавитационные явления в центробежных и осевых насосах [Текст] / В. Я. Карелин// – М.: «Машиностроение», 1975. – 335 с.

Калекин, А. А. Гидравлика и гидравлические машины [Текст] / А. А. Калекин// – М.: «Мир», 2005. – 512 с.

Идельчик, И. Е. Справочник по гидравлическим сопротивлениям [Текст] / И. Е. Идельчик// – М.: «Машиностроение», 1975. – 560 с.
DOI: http://dx.doi.org/10.15421/371907

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Індексування журналу

Журнал розміщено у наукометричних базах, репозитаріях та пошукових системах:

         


Адреса редколегії:  Дніпровський рнаціональний університет імені Олеся Гончара, пр. Гагаріна, 72, Дніпро, Україна, 49000.

Д. т. н., проф. Книш. Л. I., ДНУ. 

Телефон: (099) 00-34-310 E-mail: lknysh@ukr.net

Канд. ф.-м. н. Карплюк В. I., ДНУ. 

Телефон:(067) 801-97-91 E-mail: vl.karpliuk@ukr.net

www.dnu.dp.ua


Free counters! Яндекс.Метрика

Лицензия Creative Commons
Це видання має доступ за ліцензією Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.


Open Science in Ukraine - website development