Дисипативний розігрів стрижневих елементів конструкцій при високочастотному циклічному деформуванні

V. Yu. Klim

Анотація


Розглядається нелінійна задача нестаціонарної теплопровідності для дисипативного розігріву стержневих елементів конструкцій при вико частотному циклічному деформуванні. Отримано аналітичний розв’язок методом послідовних інтервалів, який має однакову структуру із розв’язком лінійних задач, враховує зміну значень теплофізичних і механічних характеристик матеріалу і джерела тепла від температури.


Ключові слова


дисипативний розігрів; нестаціонарна теплопровідність; джерело тепла

Повний текст:

PDF (Russian)

Посилання


Писаренко Г. С. Вибропоглощающие свойства конструкционных материалов: Справочник. / Г. С. Писаренко, А. П. Яковлев, В. В. Матвеев. – К.: Наук. думка, 1971. – 375с.

Плехов О. Экспериментальное исследование закономерностей диссипации энергии при динамическом деформировании нанокристаллического титана / О. Плехов, В. Чудинов, В. Леонтьев и др. // Письма в ЖТФ, 2009. – Т. 35. – Вып. 2. – С. 82 – 89.

Абакумов В. Г. О проектировании акустических концентраторов с учетом внутреннего рассеяния энергии / В. Г. Абакумов, К.А. Трапезон // Акустичний вісник. – 2007. – Т.10, N 1. – С. 3 – 16.

Матвеев В. В. Демпфирование колебаний деформируемых тел / В. В. Матвеев. – К.: Наук. думка, 1985. – 264 с.

Ботвина Л. Р. Разрушение: кинетика, механизмы, общие закономерности / Л.Р. Ботвина. – М.: Наука, 2008. – 334с.

Веселовский В. Б. Решение задачи о колебаниях при диссипативном разогреве элементов конструкций / В. Б. Веселовский, В. Ю. Клим // Диференціальні рівняння та їх застосування. Зб. наук. праць. – Д., РВВ ДНУ, 2008. – С. 56–65.

Веселовский В. Б. Разогрев ограниченного стержня при высокочастотном нагружении / В. Б. Веселовский, В. Ю. Клим // Вісник Дніпропетровського національного університету. Серія Механіка. – Вып. 6.– Т. 2.– 2002. – С.27–34.

Веселовский В. Б. Моделирование влияния полей различной физической природы / В. Б. Веселовский, В. Ю. Клим, Н. И. Белый// Вісник Дніпропетровського національного університету. Серія Механіка. – Вип. 6.–Т. 1.– 2002. – С. 111–119.

Клим В. Ю. Математическая модель диссипативного разогрева стержней при циклическом деформировании/ В. Ю. Клим // Системні технології. Регіональний міжвузівський зб. наук.праць. – Д.,2010. – Вип.2 (67). – С. 100–106.

Клим В. Ю. Математическая модель разогрева элементов конструкций при циклическом деформировании/ В. Ю. Клим // Вісник Дніпропетровського національного університету. Серія Механіка. – Вип. 6.–Т. 1.– 2010. – С. 181–191.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Індексування журналу

Журнал розміщено у наукометричних базах, репозитаріях та пошукових системах:

         


Адреса редколегії:  Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, пр. Гагаріна, 72, Дніпро, Україна, 49010.

www.dnu.dp.ua

Гол. редактор д. т. н., проф. Андрій Дреус 

контактна особа

к. фіз.-мат. н., доц. Володимир Карплюк, ДНУ. 

Телефон:(067) 801-97-91 E-mail: vl.karpliuk@ukr.netFree counters! Яндекс.Метрика

Лицензия Creative Commons
Це видання має доступ за ліцензією Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.


Open Science in Ukraine - website development