ДВИЖЕНИЕ ДВУХФАЗНОГО ПОТОКА В ФУРМЕ

В. И. Елисеев, А. П. Толстопят, Л. А. Флеер, Ю. П. Совит, А. Ф. Шевченко, С. А. Шевченко

Анотація


На основі теорії двофазних течій (газ – тверді частинки) розглянуто задачу руху потоків у виробничих трасах для подачі сипучого магнію в розплав чавуну. Дана робота в якійсь мірі підсумовує певний етап, як лабораторних експериментальних досліджень, досліджень в промислових умовах, так і теоретичних розробок. Незважаючи на великі успіхи і широке використання теорії взаємопроникливих середовищ, що є основною ідеєю підходу до розрахунку багатофазних течій і встановлення необхідних залежностей при взаємодії фаз, важливою умовою залишається питання про силові дії стінок каналу на рухомі частинки. Наявні літературні дані дозволяють робити оцінки корисних властивостей, проте для довгих виробничих трас з мінливими геометричними характеристиками не знімається необхідність експериментального визначення цих параметрів в конкретних умовах. Такі дані були отримані в результаті багаторічної роботи на виробничих майданчиках Китаю, вони увійшли в відповідні коефіцієнти, що характеризують взаємодію твердих частинок зі стінками каналу. За допомогою методів апроксимації були визначені коефіцієнти Бусройда, які в результаті чисельних розрахунків рівнянь дають можливість визначати динамічні характеристики потоків з задовільною точністю. У роботі показано зміни швидкості і температури газу і рухомих частинок на всьому протязі траси, включаючи основну ділянку – фурму, опущену в розплав чавуну.

Ключові слова


траса, фурма, розплав чавуну, двофазні потоки, коефіцієнти опору і теплопередачі

Повний текст:

PDF

Посилання


Шевченко, А. Ф. Технология и оборудование десульфурации чугуна магнием в большегрузных ковшах [Текст] / А .Ф. Шевченко, В. И. Большаков, А. М. Башмаков. – Киев: Наукова думка. 2011. – 208 с.

Шевченко, А. Ф. Внепечная десульфурация чугуна в ковшах. Технология, исследования, анализ, совершенствование [Текст] / А. Ф. Шевченко, И. А. Маначин, А. С. Вергун, Б. В. Двоскин, В. Г. Кисляков, С. А. Шевченко, А. В. Остапенко. – Днепр: ДнiпроVAL, 2017. – 253 с.

Соу, С. Гидродинамика многофазных систем [Текст] / С. Соу. Под ред. М. Е. Дейча. – М.: Мир, 1971. – 536 с.

Нигматулин, Р. И. Динамика многофазных сред. Ч. I. [Текст] / Р. И. Нигматулин. – М.: Наука, 1987. – 464 с.

Накорчевский, А. И. Гидродинамика и тепломассоперенос в гетерогенных системах и пульсирующих потоках [Текст] / А. И. Накорчевский, Б. И. Басок. Под ред. А. А. Долинского. – Киев: Наукова думка, 2001. – 346 с.

Лойцянский, Л. Г. Механика жидкости и газа: Учеб. для вузов [Текст]. / Л. Г. Лойцянский. – М.: Дрофа, 2003. – 840 с.

Тимошенко, В. И. Газовая динамика высокотемпературных технологических процессов [Текст] / В. И. Тимошенко. – Днепропетровск: Институт технической механики НАНУ и НКАУ, 2003. – 460 с.

Волошин, А. И. Механика пневмотранспортирования сыпучих материалов [Текст] / А. И. Волошин, Б. В. Пономарев. – Киев: Наукова думка, 2001. – 520 с.

Зуев, Ф. Г. Пневматическое транспортирование на зерноперерабатывающих предприятиях [Текст] / Ф. Г. Зуев. – М.: Колос, 1976. – 344 с.

Шрайбер, А. А. Гидромеханика двухкомпонентных потоков с твердым полидисперсным веществом [Текст] / А. А. Шрайбер, В. Н. Милютин, В. П. Яценко. – Киев: Наукова думка, 1980. – 250 с.

Толстопят, А. П. Экспериментальное определение скорости частиц в канале постоянного диаметра [Текст] / А. П. Толстопят, Л. А. Флеер, В. В. Давидсон, В. И. Елисеев, Т. А. Рузова, А. Ф. Шевченко, С. А. Шевченко // Фундаментальные и прикладные проблемы черной металлургии. Сборник научных трудов. – 2011. – Вып. 23. – С. 113–122.

Елисеев, В. И. Расчет движения частиц в прямолинейном канале фурмы [Текст] / В. И. Елисеев, А. П. Толстопят, Л. А. Флеер, Т. А. Рузова, А. Ф. Шевченко, С. А. Шевченко // Фундаментальные и прикладные проблемы черной металлургии. Сборник научных трудов.

– 2011. – Вып. 24. – С. 113–121.
DOI: http://dx.doi.org/10.15421/371903

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Індексування журналу

Журнал розміщено у наукометричних базах, репозитаріях та пошукових системах:

         


Адреса редколегії:  Дніпровський рнаціональний університет імені Олеся Гончара, пр. Гагаріна, 72, Дніпро, Україна, 49000.

Д. т. н., проф. Книш. Л. I., ДНУ. 

Телефон: (099) 00-34-310 E-mail: lknysh@ukr.net

Канд. ф.-м. н. Карплюк В. I., ДНУ. 

Телефон:(067) 801-97-91 E-mail: vl.karpliuk@ukr.net

www.dnu.dp.ua


Free counters! Яндекс.Метрика

Лицензия Creative Commons
Це видання має доступ за ліцензією Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.


Open Science in Ukraine - website development