RECALCULATION METHOD OF THE CHARACTERISTICS OF STRAIGHT-FLOW TUBULAR POROUS STEAM GENERATORS FROM BOUNDARY CONDITIONS OF THE SECOND KIND FOR BOUNDARY CONDITIONS OF THE THIRD KIND

Anatoly P. Lukisha

Анотація


Стаття присвячена розробці методу перерахунку теплогідравлічних характеристик пористих прямоточних парогенеруючих каналів з граничних умов другого роду для граничних умов третього роду. Необхідність розробки даної методики обумовлена наявністю в літературі розрахункових залежностей, що описують теплообмін при випаровуванні теплоносія в порстих каналах для граничних умов другого роду, в той час, як завдання практичного плану часто обумовлені іншими граничними умовами, зокрема, граничними умовами третього роду. Остаточною метою методики перерахунку було створення програми по обчисленню теплогідравлічної ефективності пористих прямоточних парогенераторів. Запропонована методика перерахунку дозволяє обчислювати в прямоточних пористих парогенераторах для граничних умов третього роду такі теплогідравлічні характеристики, як довжина каналу, необхідна для повного випаровування теплоносія; потужність, необхідна для прокачування теплоносія в цьому випадку і загальна кількість тепла, що передається теплоносію в процесі випаровування потоку. Для опису розрахунку теплообміну при випаровуванні двофазних потоків в пористому середовищі використовувалася отримана І. В. Калмиковим експериментальна залежність, що підходить для різних типів пористих матеріалів і котра характеризує інтенсивність об’ємного внутрішньопористого теплообміну в залежності від режимних параметрів потоку. Для розрахунку гідравлічних характеристик двохфазного парорідинного потоку, що випаровується в пористому високотеплопровідному матеріалі, використовувалася адаптована Ю.А. Зейгарником і І.В. Калмиковим методика ЛоккартаМартінеллі для розрахунку гідроопору парогазових потоків в пористих середовищах. Наведена в статті методика дозволяє проводити розрахунок теплогідравлічних характеристик прямоточних пористих парогенераторів для граничних умов третього роду.

Ключові слова


прямоточні пористі парогенератори, перерахунок теплогідравлічних характеристик з граничних умов другого роду на граничні умови третього роду

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Kalmykov, I.V. Heat transfer and hydrodynamics at motion of the steam-liquid flow in porous media [Текст] : The dissertation on competition for the degree of candidate of technical sciences, / I.V. Kalmykov. – Мoscow, 1987. – 224 p. (rus.)

Poljaev, V.M. Hydrodynamics and heat transfer in porous design elements of aircraft [Текст] / V.M. Poljaev, V.A. Majorov, L.L. Vasiliev. – Мoscow: Mashinostroenije Press, 1988. – 168 p. (rus.)

Lukisha, A.P. Heat exchange at evaporating of flow in the cylindrical porous channel [Текст] / A.P. Lukisha // Visnyk Dnipropetrvskogo universitety. Ser.: mechanica. – Dnipropetrovsk, 2014. – Vol. 22. – № 3. – Iss. 16. – P. 107–114. (rus.)

Petuhov, B.S. Heat transfer and resistance at laminar flow of a liquid in pipes[Текст] / B.S. Petuhov. – Мoscow: Energija Press, 1967. – 411 p.(rus.).

Lockart, R.W. Proposed correlation of data for isothermal two-phase, two-component flow in pipes [Текст] / R.W. Lockart, R.C. Martinelli // Chemical Engineering Progress. – 1949. – Vol. 45(1). – P. 39–48.

Zeigarnik, Yu. A. Experimental study of the hydraulic resistance of porous structures at adiabatic motion steam-water mixture [Текст] / Yu.A. Zeigarnik, I.V. Kalmykov // Teplofizika vysokih temperature. – 1985. – Vol. 23. – № 5. – P. 934–940.(rus.)

Chisholm, D. Prediction of pressure gradient in pipeline system during two-phase flow [Текст] / D. Chisholm, L.A. Sutherland // Proc. Inst. Mech. Engrs, 1969. – Vol. 184. – Iss. 3 – P. 24–32.

Vargaftik, N. B. Handbook on thermophysical properties of gases and liquids / N. B. Vargaftik. – М.: Nauka, 1972. – 720 p.(rus.)
DOI: http://dx.doi.org/10.15421/371815

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Індексування журналу

Журнал розміщено у наукометричних базах, репозитаріях та пошукових системах:

         


Адреса редколегії:  Дніпровський рнаціональний університет імені Олеся Гончара, пр. Гагаріна, 72, Дніпро, Україна, 49000.

Д. т. н., проф. Книш. Л. I., ДНУ. 

Телефон: (099) 00-34-310 E-mail: lknysh@ukr.net

Канд. ф.-м. н. Карплюк В. I., ДНУ. 

Телефон:(067) 801-97-91 E-mail: vl.karpliuk@ukr.net

www.dnu.dp.ua


Free counters! Яндекс.Метрика

Лицензия Creative Commons
Це видання має доступ за ліцензією Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.


Open Science in Ukraine - website development