УДАРНОE ВЗАИМОДЕЙСТВИE ЖИДКОСТИ И НАКЛОННОЙ ПЛАСТИНКИ, НАХОДЯЩЕЙСЯ НА ЕЕ СВОБОДНОЙ ПОВЕРХНОСТИ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУММАРНЫХ СИЛОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

О. Г. Гоман, В. А. Катан

Анотація


Проведено комплексне поетапне дослiдження задачi про ударну взаємодію рідини та похилої пластинки, яка знаходиться на її вільній поверхні. За формулюванням постановки задачі її зведено до крайової змішаної задачі для деякої функції комплексної змінної, що пов’язана із комплексним потенціалом течії, яка виникає внаслідок ударної взаємодії. Показано, що тільки в такій постановці задача має аналітичний розв’язок у вигляді квадратур. Виявлено, що отримані при цьому інтеграли у випадку граничних переходів в околі особливих точок – точок стику граничних умов різного типу – виявляються розбіжними і повинні трактуватися в сенсі скінченної частини за Адамаром. На подальшому етапі знайдено розташування зони відриву течії. Далі визначення сумарних характеристик за ударної взаємодії похилої пластинки та рідини зведено до обчислення отриманих інтегралів, що розходяться, із застосуванням формул Адамара – Манглера. При цьому як положення зон інерційного відриву течії так і гідродинамічні розподілені й сумарні характеристики пластинки знайдено для широкого діапазону кутів нахилу пластинки до вільної поверхні рідини. В представленій частині комплексної роботи розглянуто питання, які пов’язані з визначенням коефіцієнтів приєднаних масс і моментів. Визначено основні формули для коефіцієнтів приєднаних мас і моментів у випадку плоскої течії. Наведено результати отриманих розрахунків коефіцієнтів приєднаних масс для горизонтального удару з рідиною з обертанням вертикальної пластинки. Проведено співставлення значень коефіцієнтів приєднаних мас, отриманих за допомогою аналітичного розв’язку та з використанням інтегралів у сенсі скінченної частини за Адамаром.

Ключові слова


відрив течії, удар, формули Адамара – Манглера, похила пластинка, коефіцієнти приєднаних мас

Повний текст:

PDF (Russian)

Посилання


Гоман, О.Г. Ударноe взаимодействиe жидкости и наклонной пластинки, находящейся на ее свободной поверхности. Определение положения зоны отрыва [Текст]/ О.Г. Гоман, В.А. Катан // Вісн. ДНУ. Сер.: Механіка. – 2016. – № 5(24). – Вип. 20. – С. 28 – 38.

Гоман, О.Г. Ударноe взаимодействиe жидкости и наклонной пластинки, находящейся на ее свободной поверхности. Определение распределенных силовых характеристик [Текст]/ О.Г. Гоман, В.А. Катан // Вісн. ДНУ. Сер.: Механіка. – 2017. – № 5(25). – Вип. 21. – С. 58 – 65.

Мусхелишвили, Н. И. Некоторые основные задачи математической теории упругости [Текст] / Н. И. Мусхелишвили. − М.: Наука,1966. − 707с.

Общая теория аэродинамики больших скоростей под редакцией [Текст]/ под ред. У.Р. Сирса. – М.: Воениздат, 1962. – 300 с.

Адамар, Ж. Задача Коши для линейных уравнений с частными производными гиперболического типа [Текст]/ Ж. Адамар. – М.: Наука, 1978. – 352 с.

Мэтьюз Джон Г. Численные методы. Использование MATLAB [Текст]/ Джон Г. Мэтьюз, Куртис Д. Финк. 3-е изд.– М., 2001. – 720 с.
DOI: http://dx.doi.org/10.15421/371814

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Індексування журналу

Журнал розміщено у наукометричних базах, репозитаріях та пошукових системах:

         


Адреса редколегії:  Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, пр. Гагаріна, 72, Дніпро, Україна, 49010.

www.dnu.dp.ua

Гол. редактор д. т. н., проф. Андрій Дреус 

контактна особа

к. фіз.-мат. н., доц. Володимир Карплюк, ДНУ. 

Телефон:(067) 801-97-91 E-mail: vl.karpliuk@ukr.netFree counters! Яндекс.Метрика

Лицензия Creative Commons
Це видання має доступ за ліцензією Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.


Open Science in Ukraine - website development