3D МОДЕЛЬ ДЛЯ ОЦЕНКИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РИСКА

Н. Н. Беляев, И. В. Калашников, Е. Ю. Гунько, О. П. Савина

Анотація


Запропоновано 3-D чисельну модель для оцінки територіального ризику при емісії хімічно небезпечних речовин при аваріях на промислових об'єктах, транспорті або під час теракту із застосуванням хімічного агента. Емісія хімічного агента відбувається біля будівель. Ставиться задача розробки моделі для оцінки територіального ризику з урахуванням різних метеорологічних ситуацій і з урахуванням інфільтрації небезпечної речовини всередину будівель. Розроблена чисельна модель ґрунтується на моделюванні процесу розсіювання небезпечної речовини в атмосфері при різних метеоумовах, ймовірність реалізації яких відома. Розв’язок задачі по оцінці територіального ризику ґрунтується на послідовному розв’язанні двох задач. Перша задача – це розрахунок поля швидкості вітрового потоку в умовах забудови і при різних метеоситуація. Дана задача вирішується з урахуванням розміщення будівель в розрахунковій області. Для розв’язування цієї задачі використовується модель потенційної течії. Використовувана модель дає можливість швидко, на комп'ютерах малої і середньої потужності, розраховувати деформацію поля швидкості вітрового потоку при обтіканні будівель. Для чисельного розв’язку рівняння Лапласа для потенціалу швидкості використовується метод Річардсона. Друга задача – це задача про розрахунок розсіювання небезпечної речовини в атмосфері при відомому полі швидкості вітрового потоку. Для розв’язання другої задачі використовується тривимірна модель масопереносу домішки в атмосфері. Для чисельного інтегрування рівняння масопереносу використовується неявна різницева схема розщеплення. Розглянуто математичну модель для експрес-розрахунку динаміки забруднення повітря всередині приміщень. Наведено опис алгоритму розв'язання задачі по оцінці територіального ризику при емісії хімічно небезпечної речовини. Представлено результати обчислювального експерименту.

Ключові слова


територіальний ризик, теракт, поширення забруднень, чисельне моделювання

Повний текст:

PDF (Russian)

Посилання


Алымов, В. Т. Техногенный риск: Анализ и оценка: Учебное пособие для вузов [Текст] / В. Т. Алымов, Н. П. Тарасова. – М. : ИКЦ «Академкнига», 2004. – 118 с.

Беляев, Н. Н. Защита зданий от проникновения в них опасных веществ: Монография [Текст] / Н. Н. Беляев, Е. Ю. Гунько, Н. В. Росточило. – Д. : «Акцент ПП», 2014. – 136 с.

Оценка техногенного риска при эмиссии опасных веществ на железнодорожном транспорте [Текст] / Н. Н. Беляев, Е. Ю. Гунько, П. С. Кириченко, Л. Я. Мунтян. – Кривой Рог : Изд. Р. А. Козлов, 2017. – 127 с.

Численное моделирование распространения загрязнения в окружающей среде [Текст] / М. З. Згуровский, В. В. Скопецкий, В. К. Хрущ, Н. Н. Беляев. – К. : Наук. думка, 1997. – 368 с.

Biliaiev, M. Numerical Simulation of Indoor Air Pollution and Atmosphere Pollution for Regions Having Complex Topography [Text]/ M. Biliaiev // Air Pollution Modeling and its Application XXI, Springer, 2012. – P. 87–91.

Guidance on safety Risk Assessment for Chemical Transport Operations // The European Chemical Industry Council. Cefic. October 2013. – Режим доступа: http:// www.cefic.org, свободный.
DOI: http://dx.doi.org/10.15421/371810

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Індексування журналу

Журнал розміщено у наукометричних базах, репозитаріях та пошукових системах:

         


Адреса редколегії:  Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, пр. Гагаріна, 72, Дніпро, Україна, 49010.

www.dnu.dp.ua

Гол. редактор д. т. н., проф. Андрій Дреус 

контактна особа

к. фіз.-мат. н., доц. Володимир Карплюк, ДНУ. 

Телефон:(067) 801-97-91 E-mail: vl.karpliuk@ukr.netFree counters! Яндекс.Метрика

Лицензия Creative Commons
Це видання має доступ за ліцензією Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.


Open Science in Ukraine - website development