PREDICTION OF MICROCLIMATE NEAR SMALL ARCHITECTURAL CONSTRUCTIONS

M. M. Biliaiev, T. I. Rusakova

Анотація


Створено математичну модель для прогнозування параметрів мікроклімату в робочій зоні, що знаходиться безпосередньо поблизу автомагістралі при наявності «тимчасової споруди» та при її відсутності. Розроблено числову модель для визначення поля швидкості повітряного потоку в зоні знаходження працівника з урахуваням розташування виносного місця торгівлі, «тимчасової споруди» без піддашку та з піддашком на основі рівняння Нав’є–Стокса. Для прогнозування рівня концентрації в мікрозоні використано двомірне рівняння переносу домішки в атмосферному повітрі. Чисельне інтегрування рівнянь гідродинаміки та масопереносу виконано за допомогою неявної різницевої схеми. Розглянуто три варіанти розташування місця торгівлі в зоні впливу автомагістралі: перший варіант – продавець виконує торгівлю виносним товаром без наявності «тимчасової споруди»; другий варіант – продавець виконує торгівлю виносним товаром біля «тимчасової споруди», що не має піддашку; третій варіант – продавець виконує торгівлю виносним товаром біля «тимчасової споруди», що має піддашок. Проведено аналіз зміни рівня швидкості повітряного потоку та концентрації забруднювача на рівні розташування голови працівника (локально) в залежності від варіанту розташування місця торгівлі. Наявність «тимчасової споруди» зменшує швидкість у 2 рази і концентрацію в 1,5 рази, наявність піддашку зменшує швидкість у 5 разів і концентрацію в 1,75 рази, відносно ситуації, коли піддашок відсутній. Виявлено, що піддашок впливає на зміну концентрації забруднювача, але відіграє значну роль для зменшення швидкості повітряного потоку, забеспечуючи комфортні умови мікроклімату в робочій зоні. Тривале або систематичне перебування в такій робочій зоні не відбивається на стані здоров’я працівника і може забезпечувати його високу працездатність і комфорт перебування в робочій зоні.

Ключові слова


робоча зона, мікроклімат, «тимчасова споруда», поле швидкості, концентрація забруднювача

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Lepore, М. Urban microclimate parameters for buildings energy strategies [Text] / М. Lepore // Vitruvio International journal of Architecture Technology and Sustainability. – 2016. – Vol. 1. – No. 2. – P. 1 – 11.

Alwetaishi, M. Effect of Microclimates Conditions on Architectural Design of Residential Buildings in Saudi Arabia European [Text] / М. Alwetaishi, A. Balabel // Journal of Advances in Engineering and Technology. – 2016. – Vol. 3. – No. 8. – P. 29 – 32.

Thakur, K. Urban Microclimate and Thermal Comfort in Buildings [Text] / К. Thakur, A. J. Sanyal // Challenges and Issues ARCHITECTURE – Time Space & People. – 2014. – Vol. 3. – No. 6. – P. 24 – 29.

Kuismanen, K. Climate-Conscious Architecture–Design And Wind Testing Method For Climates In Change [Text] / K. Kuismanen. – OULU Finland, 2008. – 445 p.

Беляев, Н.Н. Математическое моделирование массопереноса в горизонтальных

отстойниках [Текст] / Н.Н. Беляев, В.А. Козачина. – Д.: Акцент ПП, 2015. – 114 с.

Беляев, Н.Н. Прогноз уровня загрязнения атмосферного воздуха в зоне влияния городских автомагистралей / Н.Н. Беляев, Т.И. Русакова, В.Е. Колесник, А.В. Павличенко // Науковий вісник Національного гірничого університету. – 2016. – № 1. – С. 90 – 97.

Марчук, Г.И. Математическое моделирование в проблеме окружающей среды [Текст] / Г.И. Марчук. – М. : Наука, 1982. – 320 c.

Численное моделирование распространения загрязнения в окружающей среде [Текст] / М.З. Згуровский, В.В. Скопецкий, В.К. Хрущ, Н.Н. Беляев. – К.: Наук. думка, 1997. – 368 с.
DOI: http://dx.doi.org/10.15421/371804

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Індексування журналу

Журнал розміщено у наукометричних базах, репозитаріях та пошукових системах:

         


Адреса редколегії:  Дніпровський рнаціональний університет імені Олеся Гончара, пр. Гагаріна, 72, Дніпро, Україна, 49000.

Д. т. н., проф. Книш. Л. I., ДНУ. 

Телефон: (099) 00-34-310 E-mail: lknysh@ukr.net

Канд. ф.-м. н. Карплюк В. I., ДНУ. 

Телефон:(067) 801-97-91 E-mail: vl.karpliuk@ukr.net

www.dnu.dp.ua


Free counters! Яндекс.Метрика

Лицензия Creative Commons
Це видання має доступ за ліцензією Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.


Open Science in Ukraine - website development